Boa Golfklubb Olofström

E-post
boagk@oktv.se
Hemsida
boagk@oktv.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Boa Nygårdsvägen 150
29393 Olofström
Årtal bildande
1989
Första ordförande
Stig Evergren
Årtal invigning
1991
Banarkitekter
Jarl Jonasson
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
600
Bankaraktär
Parkbana, anlagd med omsorg i ett naturligt kuperat och mycket
naturskönt landskap
Våren 1988 tog Staffan Jufors och Stig Evergren första initativet till en golfbana
I Olofström Bankerna i Olofström, Handelsbanken – Sparbanken – Götabanken – Föreningsbanken bekostade en förprojektering att anlägga en golfbana i Gränum/Rislycke.

1989
7 juni bildas Olofströms Golfklubb och stadgar antogs.
Då Naturvårdsverket ämnade att överklaga våra intentioner att anlägga banan vid Rislycke hoppade klubben av Rislyckealternativet och började att arbeta med Boa Nygård. Arrende, bana och tidsplan.
6 september: Jarl Jonasson, Gert Peter och Kjell Olsson får styrelsens uppdrag att projektera och bygga golfbana på Boa Nygård.
14 oktober kommer vi med i Svenska Golfförbundet som medlem 259. Nu är vi en riktig golfklubb. Vi har fått in 360 intresseanmälningar om medlemskap

1990
Bygglov för golfbana på Boa Nygård och i mars påbörjas banbygget i Boa. Vi är nu 488 medlemmar i klubben.

1991
15 juni invigs Olofströms Golfbana (9 hål) av Blekinge Golfförbunds ordförande John Forsell, i närvaro av representanter för länets samtliga golfklubbar.

1992
17 maj invigs ytterligare 3 hål. Antalet medlemmar är nu 688.

1994
Klubbhus klart och klubben disponerar ytterligare 400m2 för verksamheten. Antalet medlemmar är 633.

1995
Årsmötet beslutar om utbyggnad till 18 hålsbana. I september påbörjas byggandet av 7 nya hål.

1996
10 augusti invigs 7 nya hål. Vi har nu en komplett 18 hålsbana. Antalet medlemmar är nu 682.

2007
Olofströms Golfklubb går i konkurs och Boa Gk Olofström bildas.

2021/2022
Klubben köper 14 golfhål samt tillhörande byggnader (40 ha). Bygger en Ny Maskinhall/Verkstad.
Blekinge Golfförbunds Ordf John Forsell inviger Olofströms Golfbana, flankeras av Stig Evergren och Agnetha Bolme Börjefors
Green hål 2