Ågesta Golfklubb

E-post
info@agestagk.se
Hemsida
www.agestagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Vidjavägen 3
12352 Farsta
Årtal bildande
1958
Första ordförande
Årtal invigning
1958
Banarkitekter
Nils Sköld, Jan Cederholm, Peter Fjällman
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
27
Antal medlemmar idag
3000
Bankaraktär
Skogs och parkbana
Fröet till nuvarande Ågesta Golfklubb såddes 1958 då verksamheten startade vid Söderbysjön i Nackareservatet. Klubben hette då Hammarby. 1965 började vi spela även vid det nuvarande läget i närheten av Ågesta Gård i Huddinge. 1973 bytte klubben därför namn till Ågesta GK. Verksamheten bedrevs ett tag på båda dessa platser. Banpersonalen fick köra maskinerna mellan banorna. Nackabanan såldes till Stockholms Stad som bedrev golfbana i kommunal regi till Björkhagens GK tog över.

Nils Sköld ritade 1965 en 27-hålsanläggning på ett område godkänt av Stockholms Stad. Tyvärr ändrades så småningom förutsättningarna radikalt, vi fick inte tillgång till all den utlovade marken.
Under ett antal år spelades därför en mängd olika bansträckningar på våra marker. 1970 stod vårt fina klubbhus, ritat av Axell Kandell, klart. Samtidigt invigdes en 27-hålsanläggning, tyvärr behäftad med många kompromisser. Jan Sederholm anlitades att bringa ordning. Han ritade en bansträckning som invigdes 1975. Den sträckningen, med mindre modifikationer, användes ända fram till 2007.

Under dessa år byggdes successivt grästees på samtliga hål. Vi skaffade också ett 19:e hål (utöver det befintliga i klubbhuset). Tanken var att vi skulle kunna modernisera våra gamla jord-greener i en takt av en i taget. Emellertid insåg vi det orimliga i att ha en bana med ny dragning varje år som skulle bli klar först 18 år senare. Vi började titta på en snabbare ombyggnad.

Den processen mynnade ut i att Peter Fjällman ritade en ny bansträckning med två 9-hålslingor vilka båda slutar vid klubbhuset. Under 10 hektiska månader 2007-08 förverkligades detta och vi har i dag en bana med greenområden uppbyggda enligt konstens alla regler.

Ågesta Golfklubb blev under 70- och 80-talen framgångsrik på det sportsliga planet. Ove Sellberg, den förste svensken att vinna på Europa-touren växte upp i klubben. Han var på inget sätt den ende skickliga spelaren som klubbens verksamhet frambringade. Ågesta har därför vunnit totalt 9 lag-SM Guld på herrsidan, vilket är flest i Sverige, och ett Juniorlag-SM. Klubben har också stått som värd för tävlingar på Sverige-touren, Stiab Grand Prix 3 gånger och Teleannons 5 gånger Då även ett flertal spelare från European Tour deltog.

Idag är klubben mycket välmående med ett stort medlemsantal och många gästande besökare till våra banor, drivingrange övningsområden och restaurang.
Tee 1, gamla banan: Reg Tomlinson,, Bengt Jonsson, Curt Widén, Rune Nyberg.
Hål 9 på 18-hålsbanan med klubbhuset i bakgrunden.