Slite Golfklubb

E-post
info@slitegk.se
Hemsida
slitegk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Othem Klints 446
62446 Slite
Årtal bildande
1988
Första ordförande
Lennart Dahlin
Årtal invigning
1989
Banarkitekter
1990 Peter Nordwall
2020 Christian Lundin
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
750
Bankaraktär
Park-Skogsbana
Banans ursprung är en liten grupp golfentusiaster som 1988 ville se till att norra Gotland fick sin egen golfbana.
citat från årsberättelsen 1990:

Då Slite GK bildades så sent som den 8 december 1988, kan det inte sägas annat än att klubbens utveckling varit explosionsartad. Tack vare en mild vår 1989, kunde klubbens entusiastiska medlemmar bygga en 9-hålsbana på rekordtid, vilken sedemera invigdes under pompa och ståt redan den 2 juli -89. Med celebriteter som bygdens egen son, Håkan Loob samt Kenta Nilsson som dragplåster, besöktes banan av uppskattningsvis 400 åskådare vid invigningen.
Det som kanske har etsat sig fast mest i minnet under klubbens uppbyggnad har varit den otroliga energi medlemmarna lagt ner på sin fritid, för att få en spelbar golfbana på norra Gotland. Medlemmarna har skapat något av egen kraft utan ekonomiskt stöd från myndigheter, vilket förstärkt gemenskapen i klubben.
Banan har från invigningsdagen den 2 juli haft 771 st greefeegäster, vilket ytterligare understryker att ban arbetet varit lyckat, trots frånvaro av expertis. Slut Citat.

1990 kopplades Peter Nordwall in och ritade vår 18 hålsbana.

1995 kunde vi öppna 18 hål

2009 Nytt Klubbhus som flyttats och hålens placering blev ni rätt så som Peter ritat dem från början

2020 Ny Masterplan tas fram med Christian Lundin

2022 Ombyggnation renovering påbörjas
Peter Nordwall
Vår vackra bana