Grönlund Golfklubb

E-post
info@gronlundgk.se
Hemsida
Organisationsform
Golfklubb
Adress

74010 Almunge
Årtal bildande
1989
Första ordförande
Leif Östman
Årtal invigning
1992
Banarkitekter
Åke Persson
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
0
Bankaraktär
Kuperad skogs och parkbana
Grönlund Golfklubb historik
Grönlund är ett gårdsnamn och ligger ett stenkast från Almunge kyrka i Uppland. Marken ägs av familjen Nekby som också är initiativtagare till byggandet av en golfbana på deras mark. Enligt Nekby föddes intresset för alternativ verksamhet på marken när man fastnat med tröskan 14 gånger under en regnig höst 1988.
Informationen om eventuell golfbana i närområdet nådde Leif Östman som kontaktade Nekby och frågade om han och några andra intresserade kunde bilda en golfklubb, arrendera marken och bygga banan.
Den 5 juni 1989 hölls ett konstituerande möte där beslut togs att bilda Grönlund Golfklubb. En interimsstyrelse tillsattes med Leif som ordförande, med uppgift att värva medlemmar, förbereda banbyggnad, förhandla arrendekontrakt, undersöka lånemöjligheter m.m.
När klubben uppnått 300 medlemmar som var beredda att låna ut pengar för banbygget så
beslöt man sätta igång byggprocessen. Ett arrendekontrakt undertecknades den 3 mars 1990 och banken beviljade lån.
Åke Persson anlitades som banarkitekt och för att sköta upphandling av banbygget. Bygget påbörjades våren 1990. Jan ”Acke” Axelsson anställdes som greenkeeper och blev en viktig kugge i banbygget. Klubbens budget var 12 miljoner kronor inklusive maskiner och klubb faciliteter. Den mycket låga budgeten kunde hållas tack vare den stora uppslutningen av medlemmar som på ideell basis lade många arbetsdagar på bana och byggnader.
Lördagen den 13 juni 1992 invigdes banan med pompa och ståt, Anders Forsbrand slog premiärslaget på hål ett, en järnetta. Ett flertal golfkändisar och övriga kändisar gästade klubben under ledning av invigningsgeneralen Magnus Breitholtz. Grönlund blir direkt en populär bana att spela och under första årets fyra månader besökte 5 000 gäster banan och andra året kom 8 000 gäster.
Ett orosmoln som seglade upp var att ett flertal medlemmar vill ha tillbaka den insats man erlagt till klubben. I oktober 1993 kallades till ett möte där det beslutades att insatsen skall övergå till spelrätter. Efter mycket uppsökande arbete och övertalning kunde kommande årsmöte genomföra reformen.
Trycket på banan blev stort under de första åren och det bidrog till att klubben 1998 gjorde en banvändning så att de sista nio hålen spelades först. Orsaken var att det ofta bildades köer vid hål sex och åtta med sina dolda doglegs. Något år in på 2000 talet återställdes den ursprungliga spelordningen.
Hösten 2001 råkade Grönlund ut för en storbrand då restaurangen brann ned till grunden. Nya restaurangen blev klar till våren 2002.
Grönlund är fortsatt en mycket populär golfbana för medlemmar och gäster som dessutom nu har möjlighet till en större husbilsparkering och boende i åtta lägenheter utmed hål 18.