Roslagens Golfklubb Norrtälje

E-post
info@roslagensgk.com
Hemsida
www.roslagensgk.com
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Golfbanevägen 45
76175 Norrtälje
Årtal bildande
1964
Första ordförande
Årtal invigning
1965
Banarkitekter
Thure Gabriel Oxenstierna
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
30
Antal medlemmar idag
1400
Bankaraktär
18-hålsbanan är en teknisk park & skogsbana.
12-hålsbanan är en fullängds parkbana med pay & play
Roslagens GK bildades 4 oktober 1964. De första nio hålen ritades och byggdes av Thure Gabriel Oxenstierna och blev spelbara våren 1965. Pitan, huset längs vägen till golfklubben, fungerade som klubbhus inledningsvis. 18-hålsbanan blev klar 1971. Ett nytt klubbhus köptes från Dalarna och flyttades till nuvarande plats och invigdes 1973.

I början av 1990-talet tillkom ytterligare 9-hål. Dessutom anlades Akademiska banan i omedelbar anslutning till Roslagens 9-hålsslinga. Akademiska GK bildades. De två slingorna kunde slås ihop till Roslagsakademiska banan. Bägge 9-hålsslingorna var ritade av Thure Gabriel Oxenstierna. Den ursprungliga banan kallas numera för Gamla banan.

1993 tog Roslagens GK över driften av anläggningen från ägarna Oxenstierna. Driften av Akademiska slingan har fortsatt vara Oxenstiernas.

Under senare år har det enbart skett smärre förändringar på bansträckningarna vilket har visat sig vara omtyckt av alla som spelar hos oss. De senaste åren har det gjorts mycket arbete vid sidan om fairway allt för att snabba på spelet och göra det möjligt för solen att lysa på greener och tees.

Medlemsantalet ligger kvar på den nivå som klubben hade innan golfboomen sviktade i början av 2000-talet. Den stora skillnaden är nu att det finns ett antal former av medlemskap som passar fler spelare . Detta har visat sig positivt för de som spelar mycket lite.

Klubben bytte namn 2010 till Roslagens GK Norrtälje allt för att tydliggöra var vi finns.

Under 2013 lades Akademiska GK och Norrtelje GK ned sina verksamheter och gick upp i Roslagens GK Norrtälje. Dessa klubbars medlemmar gick till stor del med i vår klubb. Samtidigt med detta beslutades att Roslagens GK Norrtälje skulle ta över driften av Akademiska slingan under två år. Vi fick då Nya banan, som tidigare kallats Roslagsakademiska banan, en 18-hålsbaba till. Genom Nya banan hoppades vi att vi skulle kunna locka ytterligare medlemmar som skulle göra det möjligt att driva 2 stycken 18-hålsslingor. Dessvärre har det visat sig att vi måste reducera Nya banan till att bli en 12-hålsbana som även är en pay- and playbana. Vi tror att detta kommer att bli en mycket lyckad kombination med en 18-hålsbana och en 12-hålsbana.

Roslagens GK Norrtälje har firat 50 år och har nu börjat se fram emot 60 årsjubileum i första steget. Vi är en stolt klubb som ser ljust på framtiden!