Brevikens Golfklubb

E-post
kansli@breviken.se
Hemsida
www.breviken.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Brevik Storängen
54691 Karlsborg
Årtal bildande
1959
Första ordförande
Major Wallin
Årtal invigning
1959
Banarkitekter
F6, egen design
Breviken: Björn Magnusson
Antal hål invigning
3
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
540
Bankaraktär
Lätt kuperad hedbana med några dammar.
Brevikens GK har sitt ursprung på dåvarande F6 i Karlsborg där en golfbana byggdes på flygflottiljens mark. Drivande för golfbanas tillkomst var major Curt Wallin. Golfbanan invigdes 1959 av flottiljchef överste Söderlind, och F6 Golfklubb bildades den 28 december samma år och fick då reg.nr 62 i SGF. Ordförande var då major Wallin. Banan innehöll inledningsvis endast tre hål, ökade sedan till sex och till 9 hål, återgick till 6 hål för att slutligen bli 9 hål igen.
Att spela golf på en flygflottilj hade sin charm. När militärflygplanen skulle starta eller landa ljöd en varningssignal. Golfspelet fick då avbrytas och spelarna gå åt sidan till dess att en ny signal ljöd och klartecken till spel gavs igen. Epoken på F6 kom att sluta 2006, då arrendet upphörde.
Klubben fick söka ny plats för en golfbana. Olika alternativ övervägdes, valet föll slutligen på ett markområde i Brevik med vacker utsikt över Vättern. Platsen ligger en dryg mil söder om Karlsborg vid Vätterns västra strand. Förutsättningarna för bygget var goda då vatten från Vättern redan fanns färdigt och med sandhaltig, lättdränerad och lättuppvärmd jord, var marken väl lämpad att anlägga en golfbana på. Ägarna, familjen Sternerup, hade redan 1990 låtit rita en golfbana på sina åkrar och även byggt en driving-range. Banan ritades av Björn Magnusson
Arbetet med banan som fick namnet Brevikens Golfbana påbörjades i maj 2005. En grupp på ett tiotal frivilliga Karlsborgsbor arbetade fem dagar i veckan och bidrog med många tusen mantimmar starkt till att nio hål kunde iordningställas. De började även renovera klubbhuset.
Klubbhuset byggdes i mitten av 60-talet som ett motell men togs aldrig i bruk.
De första hålen (numera hål 10-18) invigdes i maj 2006 och Brevikens GK bildades. Resterande hål togs i bruk året efter. Banan drevs inledningsvis som ett aktiebolag där klubbens medlemmar var aktieägare. Tillströmningen av medlemmar blev dock inte så stor som man hoppats. Pengarna tog slut och konkursen var ett faktum hösten 2011.
Ägarna av marken, Hans och Birgitta Sternerup, bildade då tillsammans med lantbrukare i Brevik ett aktiebolag för drift och skötsel av banan, Breviks Golf AB.
Idag är Breviken en väl fungerande anläggning med restaurang och en hotelldel med 19 rum, som arrenderas ut och drivs tillsammans med Breviken Golf & Hotell..
Från invigningen av Brevikens Golfbana, 27 maj 2006
Hål 5, ett korthål