Björkhagens Golfklubb

E-post
kansli@bjgk.se
Hemsida
bjgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Box 4030
12804 Bagarmossen
Årtal bildande
1973
Första ordförande
Kenneth Johnson
Årtal invigning
1958
Banarkitekter
Bertil Walla och Nils Sköld i banans barndom.
Jan Sederholm 1973
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
9
Antal medlemmar idag
800
Bankaraktär
Naturskönt belägen skogsbana invid Söderbysjön i Nackareservatet
Bara några bra drives från Globen, på gångavstånd från Björkhagens och Kärrtorps T-banestationer och buss, med närhet till stadsdelarna Kärrtorp, Hammarby sjöstad och Bagarmossen ligger vår utmanande niohålsbana vackert inbäddad i Nackareservatet.

Banan har en lång historia och en spännande utveckling.
På de gamla åkrarna i området kring banan, där Hammarby IF under andra världskrigets ransoneringstid odlade potatis, anlades i mitten av 1950-talet en mindre golfbana i privat regi. Detta var direktören och Kärrtorpsbon Bertil Wallas verk. Som de första gräsklipparna användes fåren, som samtidigt försåg banan med gödsel. Den som önskade kunde för 2 kr hyra en golfklubba och en boll.

År 1958 bildades så Hammarby Golfklubb, som efter hand växte och önskade större ytor för att anlägga fler hål. Man erbjöds mark i Ågesta och bildade där Ågesta Golfklubb.

De kvarvarande entusiasterna startade tillsammans med Stockholms idrottsförvaltning nuvarande Björkhagens Golfklubb. Klubben bildades den 14 juni 1973. Målsättningen var att niohålsbanan skulle vara kommunal och öppen för alla, och den gamla loftboden blev föreningens klubbhus. Banan förblev i kommunal regi fram till år 1995, då den åter blev privat eftersom de kommunala bidragen drogs in.

Björkhagens golfklubb driver nu banan i egen regi på ett arrendeavtal som sträcker sig till 2035. Eftersom den är belägen i ett naturreservat krävs mycket dialog med berörda kommuner, Stockholm och Nacka.

Under 2020 togs ett rejält grepp om banutvecklingen. Bankonsulten Magnus Sunesson anlitades för att göra en bedömning av hur banan kunde utvecklas på ett spelvänligt sätt utifrån de naturförutsättningar som finns i området. Detta har fångats upp i ett arbete som nu pågår fortlöpande. Att finnas i ett naturreservat har sina utmaningar i såväl utformning av hålen som den giftfria driften med hänsyn till djur och natur. Detta syns tydligt på banan som bl a har insektshotell och skyltar som berättar.

Även om det är en niohålsbana är den utformad så att man kan spela 18 hål med variation. Banan är komplett med restaurang och träningsmöjligheter i en sagolikt vacker miljö.

Klubben har en slimmad organisation och starkt ideellt engagemang.
Den knuttimrade byggnaden fungerade som klubbhus för medlemmarna i Björkhagens Golfklubb. Den var en gammal loftbod från 1847, och fick därför namnet Loftet. Den härstammade från Långstrands by i Dalarna. Klubbhuset brann ner till grunden våren 2010.
Vy från hål 2. Bakom trädet till vänster skymtar nya klubbhuset med restaurang och reception i entréplan och klubblokal, omklädnadsrum på övre plan. I fonden syns Söderbysjön. Nedanför tvåans green går promenadvägen upp till klubbens centrum med klubbhus och övningsområde.