Kumla Golfklubb

E-post
reception@kumlagk.se
Hemsida
kumlagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Box 46
69221 Kumla
Årtal bildande
1982
Första ordförande
Årtal invigning
1986
Banarkitekter
Jan Sederholm
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1000
Bankaraktär
Lätt kuperad park- och skogsbana runt sjö
Klubben bildades vid ett möte hösten 1982 och man påbörjade ganska snart verksamheten i ett tält vid Idrottsparken i centrala Kumla. Tränare fram till början av 2000-talet var Jan Skogfeldt, son till tränaren Henry Skogfeldt på Katrineholms GK. Klubben saknade egen bana under de fyra första åren och man hade överenskommelse med några andra klubbar om samarbete och spelade de första klubbmästerskapen på andra banor.

Kumla Golfklubb var den andra golfklubben i Örebro-området efter Örebro Golfklubb, vilken hade sin bana i Lanna ett par mil nordväst om centrala Örebro. När Kumla GK bildades var man inte klar över var man kunde anlägga en bana och olika alternativ övervägdes. Man stannade slutligen för att i samarbete med kommunen anlägga banan nära Kvarntorps industriområde, cirka 7 km från Kumla centrum. Området hade drag av ett månlandskap efter den utvinning av alunskiffer som skett under och ett antal år efter andra världskriget. Skiffern är oljehaltig och användes för framställning av främst bensin.

Kumla Golfklubb framhålls ofta som ett lyckat återställningsprojekt. Den gamla mangårdsbyggnaden används idag som restaurang. På klubbområdet finns dessutom en rymlig campingplats för i huvudsak golfare. Klubben har en bra driving range och bra övningsområden. Klubben har dessutom en egen träningshall på klubbområdet med golfsimulatorer.