Visby Golfklubb

E-post
info@visbygk.com
Hemsida
https://www.visbygk.com/sv
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Västergarn Kronholmen 415
62230 Gotlands Tofta
Årtal bildande
1958
Första ordförande
Åke Palmgren
Årtal invigning
1958
Banarkitekter
Nils Sköld, Rafael Sundblom
Douglas Brasier
Peter Nordvall
Pierre Fulke, Adam Mednickson
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
27
Antal medlemmar idag
2049
Bankaraktär
Gotländsk links
1957 LAMMHAGE BLIR GOLFOMRÅDE
Dåvarande ordföranden i Gotlandsbolagets styrelse, bankdirektör Malte Wiman, arbetade intensivt för att hitta ett lämpligt område för en golfbana. En sådan skulle ju onekligen gynna turismen och båtresandet till Gotland. 1957 föll valet på Kronholmen. Området på 150 tunnland hade använts som lammhage och köpeskillingen blev 70 000 kronor. Säljare var Robert Appelgren.

1958 KLUBBEN BILDAS
Vid klubbens bildande, den 2 oktober 1958, hade Visby GK en i det närmaste spelklar niohålsbana. Banan var 3090 meter lång och beskrevs av samstämmig expertis som utomordentligt vackert belägen och utmärkt planerad. Kostnad för anläggning: 130 000 kronor. Banarkitekter: Nils Sköld och Rafael Sundblom. Medlemsavgift: 150 kr/år.

1964-1966 FRÅN 9 TILL 18 HÅL
Den 29 oktober 1964 meddelar banchef Gunnar Hörnfeldt att såväl Klintehamn som Stenkumla kommun beviljat Visby GK ett anslag på vardera 15 000 kronor. Motsvarande belopp erhölls som statsbidrag. Pengarna investerades i nio nya hål. Utbyggnaden påbörjades 1 december samma år och hösten 1966 invigdes den nya artonhålsbanan.

1968 DOUGLAS BRASIER GÖR ENTRÉ
Hösten 1968 tar Visby GK kontakt med den brittiske spelaren, instruktören och banarkitekten Douglas Brasier. Mr Brasier är mycket imponerad av Kronholmen och lägger ett förslag på hur banan kan utvecklas till en mästerskapsbana. Hans förslag ligger också till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

1990-1992 YTTERLIGARE 9 HÅL
Redan inför årsmötet 1988 fanns planer på ytterligare nio hål. Men debattens vågor gick höga och det var först på årsmötet 1990 som beslutet kunde klubbas, med 68 röster mot 42. Sista helgen i augusti 1992 var det dags för invigning av de nio nya hålen. På nuvarande hål 8 på niohålsslingan kan du läsa mer om Kronholmskoggen – som upptäcktes under byggnationen.

2008 50-ÅRSJUBILEUM MED HELT NY BANA
Runt millenieskiftet blev greenerna sämre och sämre. Ett nytt skötselprogram antogs, men önskad effekt uteblev. 2006 tog styrelsen ett avgörande beslut om att renovera samtliga 27 greener och greenområden lagom till klubbens 50-årsjubileum. Som sakkunnig och arkitekt anlitades Pierre Fulke. Den helt ombyggda banan stod klar 2008 och fick mycket höga betyg från medlemmar och tillresta gäster.

2020-2023
Rankad av Svensk Golf som Sveriges bästa bana.
Douglas Brasier, banarkitekt
Hål 1. Par 3.