The National

E-post
reception@pgaswedennational.se
Hemsida
https://pgaswedennational.se/var-historia/?utm_source=Svenska+Golfmuseet&utm_medium=Web&utm_campaign=Svenska+Golfmuseet22&utm_id=Svenska+Golfmuseet
Organisationsform
Golfbolag
Adress

23361 Bara
Årtal bildande
2009
Första ordförande
Årtal invigning
2009
Banarkitekter
Kyle Phillips
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
45
Antal medlemmar idag
0
Bankaraktär
Inland links och Amerikansk park
Det började, som stora idéer ofta tenderar att göra, med en whiskyflaska. Men till skillnad från andra idéer som framstår som genialiska efter ett glas eller två, var den här idén lika god även dagen efter. Dessutom var den realiserbar, även om det skulle dröja 13 år innan Mikael Sorlings dröm om en svensk PGA-bana äntligen införlivats.

Året var 1996. Mikael Sorling och de andra inom svenska PGA:s styrelse varvade ner efter en hektisk dag. De talade om problemet med den stora likformigheten på svenska banor och utmaningarna som svenska spelare möter när de kommer ut i världen och tävlar på banor de aldrig förr upplevt. Skulle man inte kunna ge dem chans till internationell standard här i Sverige? Skulle det inte vara möjligt att bygga en unik bana, med hög servicegrad och trevlig atmosfär? Och skulle inte PGA:s varumärke samtidigt kunna stärkas?

Alla blev entusiastiska. När Mikael Sorling vaknade dagen efter var han det fortfarande. Han påbörjade förberedelserna, lyckligt ovetande om hur mycket tid och kraft det skulle krävas för att realisera drömmen.

Medlemmarna kallades in till ett extra möte och ställde sig entusiastiska till projektet. Planeringen fortsatte och 1999 började man aktivt att leta efter partners med hjälp av Claes Kinell som satte ihop imponerande investeringsprospekts. Mats Paulsson på Bjäre Invest kontaktades och det diskuterades vilken typ av profil anläggningen skulle få. Under tiden var den legendariske, amerikanske banarkitekten Kyle Phillips med och letade efter lämplig mark. Skåne ansågs bäst på grund av sitt väder och det geografiska läget med närhet till Danmark och Tyskland. Det var mycket som skulle klaffa – läge, yta och inte minst äganderätt. Det skulle vara lätt att ta sig till klubben. Området behövde vara väl tilltaget, över 275 hektar, och dessutom möjligt att köpa. Privata markägare ville inte sälja, (för vad är väl en jordbrukare utan jord?). Men som tur var visste förre kommunalrådet Nils Yngvesson att Malmö kommun var intresserade av att sälja Torup. Phillips gjorde tummen upp för det vackra, öppna området och bröderna Paulsson kom in som finansiärer. Det såg ut som att visionen skulle realiseras. Ur nattsuddet hade en dröm skapats.

Men man hade inte riktigt räknat med utredningarna. Från PGA:s sida välkomnades de, organisationen ville att allt skulle gå rätt till, men det var ändå tråkigt när utvecklingen avstannade. Projektet fick naturligtvis inte innebära negativa effekter för växter, djur, vatten, kultur eller historiska lämningar. Det grävdes, togs prover, grävdes igen, beräknades och mättes. Samarbetet med myndigheterna gick utan problem. Tillslut fick man grönt ljus. Dessutom ovanligt snabbt (vattendom på 9 månader är något av ett rekord). Noggranna funktionsdiagram, som visade var vägar, klubbhus osv. skulle ligga, togs fram tillsammans med Länsstyrelsen. Alla inblandade vill skapa en så naturlig miljö som möjligt. Under århundradena hade marken kring Torup planats ut och plattats till för att effektivisera jordbruket. Nu återställdes det böljande landskapet med mjuka nivåskillnader och en porlande, klar bäck som tidigare grävts igen såg på nytt dagens ljus.

Målet med anläggningen har hela tiden varit att skapa något toppmodernt med klassisk känsla och hög nivå på service och bemötande. En tillgänglig klubb där grinden står öppen för så väl medlemmar som icke medlemmar och där det ska gå att boka sin vistelse, eller rättare sagt upplevelse, långt i förväg. Skisser på klubbhuset, hjärtat i golfklubben, togs fram av New Line Arkitektbyrå men detaljplanen överklagades. I väntan på besked stannades utvecklingen upp igen. Men så, 2006, fick man go på att bygga. I juni 2009, 13 år efter den där kvällen, invigs PGA of National Sweden.

Här kommer, när allt är klart, att finnas två magnifika 18-håls banor och en fantastisk 9-håls bana, en av Europas mest moderna träningsanläggningar, konferensmöjligheter, restaurang med utsikt över 18:e hålet, privat matsal, underbara hotellrum, golf shop, custom made-service, studio samt ett Spa. Dessutom får samhället Bara ett stort uppsving med åtta nya höghus, nytt centrum och många nya arbetstillfällen. Men allra, allra mest kommer här att finnas en möjlighet till golfupplevelser som ingen sett maken till i detta land. Inget dåligt resultat för det som började som löst spånande en natt för länge sedan.
2023 byter klubben namn till The National.