Dalsjö Golfklubb

E-post
info@dalsjogolf.se
Hemsida
www.dalsjogolf.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Dalsjö 3
78478 BORLÄNGE
Årtal bildande
1989
Första ordförande
Lars Eriksson
Årtal invigning
1991
Banarkitekter
Jeremy Turner, Peter Nordwall ombyggnad hål 1, 5, 16
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1250
Bankaraktär
Blandad skogs och parkbana
DALSJÖ GOLFKLUBBS HISTORIA
Allt omkring en ny golfanläggning Borlänge började 1987. Lars Eriksson och Thomas Andersson var aktiva i styrelsen i Falun Borlänge GK med inriktning på Marknadsfrågor. Falun Borlänge GK började fyllas med medlemmar. Styrelsen hade under några år försökt hitta ytterligare mark för att bygga ut sin bana till en 27-hålsanläggning. Det fanns dock inte något intresse från markägarna att släppa till sin mark för ytterligare golf.
Då vände sig övriga styrelsen till Lars Eriksson och Thomas och bad oss börja leta markområden inom Borlänge kommun för en ny golfbana. Vi började med att skissa på en lämplig grupp av personer med olika kompetens som skulle vara intresserade att lägga ner sin själ omkring detta. Vi fann snart en stark grupp enligt följande:
Lars Eriksson – Volvosäljare hos den lokala Volvohandlaren sedan 1972. Kände mycket människor i Falun Borlänge området genom sitt jobb.
Thomas Andersson – arbetade inom marknadskommunikation på Vägverket i Borlänge. Han var van att hålla kontakt med media och hålla i pressträffar. Kände många anställda inom Vägeverket.
Keith Karlsson - arbetade som agent för många svenska elitidrottsmän och kvinnor. Lars kände honom från ishockeyspel i IK Rommehed och vi bodde i samma kvarter i Borlänge. Keith var en kreativ person med många fina idéer och kände också många människor utanför Falun Borlänge.
Bo Olsson – jobbade vid den tiden på Bygg Paul Dalarna med kontor i Falun. Härstammar ifrån Västerås. Kände hela byggsvängen i Falun Borlänge. Duktig på strategiskt tänkande.
Kjell Grahnström – arbetade som Försäkringsrådgivare på Skandia i Borlänge. Blev vår ekonom i gruppen.
Dessa fem startade en process omkring var vi skulle börja titta på markområden. Vi började vid Romme Alpin. Vi såg synergieffekter i ett samarbete med dem då vi hade olika säsonger. Vi kunde dela på personal, vissa maskiner och lokaler i övrigt. Vi tog kontakt med Bo Funke och Åke Kättström som var ägare av Romme Alpin och också kände omkringliggande markägare. Det mynnade ut i att vi kontaktade Jeremy Turner som golfarkitekt. Han besiktade området och lade ut en 18-hålsbana i området. Vi kallade tilltänkta markägare till ett inledande möte och presenterade idén.
Det visade sig inte falla i god jord. En av de största markägarna för området hade tre år tidigare investerat i en automatiserad mjölkutrustning. Intresset visade sig vara svalt från alla markägarna så vi fick lägga ner projektet Romme Alpin.
Vi sökte oss vidare in emot Borlänge till ett markområde vid Alderbäcken och ett vid Rommehedslägret. Båda dessa områden kändes inte rätt för vår verksamhet så vi letade vidare.
Under vårt letande efter mark till en golfbana hade vi haft artiklar i lokalpressen som informerade allmänheten om våra tankar. Vi enades om att ligga lågt någon vecka – nu måste ju de som har mark och kan vara intresserade få möjlighet att kontakta oss. Mycket riktigt. Efter en tid blev vi kontaktade av en grupp på fyra markägare ifrån Dalsjö-Utendal. Tidsmässigt är vi i slutet av 1988. Området ligger perfekt mellan Borlänge-Falun. Här kände vi att vi kunde rekrytera medlemmar och företag ifrån båda städerna. Markområdet innehöll både lätt kuperad åkermark och mera kuperad skogsmark. Vi tog kontakt med en bankonsultent ifrån Sv Golfförbundet som kom upp till oss och besiktade området. Han gillade vad han såg.
Nu började en intensiv period att forma detta golfprojekt. Jeremy Turner fick uppdraget att lägga ut 18 hål på ett tilltänkt område. Vi säkerställde att de fyra huvudmarkägarna var villiga att arrendera ut sina marker. Vi engagerade en extern person som var duktig på att förhandla omkring markfrågor. Vi hade en idé om att ta hjälp av huvudmarkägarnas övriga mark i byteshänseende. Det fanns ca 10 mindre markägare som vi behövde komma åt. Vi hade en strategi att släppte de en hektar inom golfbanan kunde de få två hektar utanför och vi skulle vara behjälpliga att försöka få ihop detta så nära sina övriga markområden. Efter att ha lagt pussel med markområden under större delen av 1989 så kände vi att det här kommer vi att landa. Markarrendeavtal upprättades och undertecknades. Arrendetiden var 40 år och började gälla från den 1 maj 1990.
Vi bildade Dalsjö Golfklubb i sept 1989 och sökte medlemskap i Svenska Golfförbundet. Vårt driftbolag Dalsjö Golf AB bildades 1 maj 1990. Projektet anställde Lars Eriksson som vd/klubbchef och vi öppnade en provisorisk drivingrange under byggtiden. Nu var vi igång med att aktivera medlemmar.

Första spadtaget av golfbanan i sept 1990.
Fr v: Mats Dahlqvist markäg, Bo Ågren ordf DGF, Bo Olsson, Lars Eriksson, Sören Söderberg, P-O Karlsson markäg, Johan Haglund markäg, Ola Rylander Ambassadör, Kjell Grahnström, Lars Eric Mullborn markäg
Klubbhusområdet med green 18