Glasrikets Golfklubb Växjö

E-post
info@glasriketsgk.se
Hemsida
www.glasriketsgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Fylleryd
35592 Växjö
Årtal bildande
1992
Första ordförande
Börje Pihlqvist
Årtal invigning
1993
Banarkitekter
Kenneth Magnusson (9 hål 1992, 12 hål 1996, 18 hål 1998)
Rolf Collijn (ombyggnation + 6 nya hål)
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18 + 6/12
Antal medlemmar idag
1450
Bankaraktär
Vår natursköna golfbana ligger i naturreservatet Fylleryd endast 4,5 km nordost om Växjö centrum.
Här spelar du i vacker skiftande natur, med hålen väl avskilda från varandra, med inslag av bland annat stengärdsgårdar, enbuskar, ek- och bokskog – och betande djur i våra hagar.
Det är sent 1980-tal och Kenneth Magnusson letar mark för att kunna uppfylla en dröm, nämligen att bygga en golfbana i närheten av Växjö. Flera markområden var på tal, men det var till slut i Fylleryd som drömmen kunde förverkligas.

1992
Klubben bildas och medlemslånet var 5.000 kronor.

1993
Banan öppnade och det fanns 9 hål att spela på.

1996
Banan utökas till 12 hål. Vi får vår första hemsida.

1997
Medlemslånet höjs till 9.500 kronor. Vi får bygger ut till 18 hål.

1998
Klubbhuset kommer på plats och biskopen inviger.

2000
Marken köps av stiftet.

2001
Medlemslånet höjs till 15.500 kronor.

2004
Det kommer 3 nya hål på gamla rangen ( nuvarande 4-5-6).

2005
Ytterligare 3 nya hål. (12-13-14). Det blir möjligt att bli medlem utan kapitalinsats. De gamla hålen går från att vara övningsområde till Lilla banan (6-hål) med eget medlemskap.

2006
Planeringen för konvertering till spelrätter påbörjas. Klubben har en reklamfilm på TV4. 1/9 till årets slut; fritt spel införs på prov mellan Alvesta GK och Glasrikets GK .

2007
Spelrätter införs i stället för medlemslån. En spelrätt kostar 7.750 kronor.
Beslut om att varannan tid ska vara bollränna. Bokningar på helgerna startar kl 09:00.
Höstmötet beslutade att vi skiftar plats på de tre sista hålen på respektive slinga, banan slutar nu med ett par5-hål.
Alvesta GK och GlasGK spelar nu greenfee hos varandra för 50-lappen.

2008
Beslut om att diket tvärs över hål12 ska läggas igen.
Vårt herrlag har spelat mycket bra och tar sig upp till Div 2.

2009
Utökat greenfeesamarbete mellan GlasGK, Emmaboda, Älmhult och Alvesta, vi spelar hos varandra för 100-lappen. Vildsvinen har börjat härja på golfbanan.
Vi säger nej till utbyggnad av Lilla Fylleryd då detaljplanen visar en säkerhetszon som innebär att vi inte kan använda hål 1 eller möjliggör utbyggnad av lilla banan.
BS-Hotell1 går i konkurs och vi driver ”kaffestugan” i egen regi med hjälp av ideella.

2010
Klubben driver Golfcaféet i egen regi.
Elstängslet kom på plats för att slippa vildsvinen.
Ny trappa till terrassen byggs.

2011
Klubben driver Golfcaféet i egen regi.
Damkommittén och D55+ går samman.

2015
Ansökan om bygglov och arbetet med husvagnsparkeringen påbörjas.

2019
Fotbollsgolfbanan öppnade.

2020
Vi får ny belysning på rangen.

2021
Bagförrådet byggs ut.

2022
Vårt elitlag vinner och flyttar upp från Div 1 till Elit.
Biskopen inviger klubbhuset. Dan Svensson var klubbens ordförande vid den tidpunkten.
Inspel mot 18 green.