Samuelsdals Golfklubb

E-post
samuelsdalgolf@gmail.com
Hemsida
samuelsdalgolf.nu
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Samuelsdalsv 19
79161 Falun
Årtal bildande
1993
Första ordförande
Hans Östberg
Årtal invigning
1993
Banarkitekter
Första 9 Jeremy Turner. Nästa 6 Håkan Glimåker och Lars Nordström. Senaste 3 Håkan Glimåker.
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1000
Bankaraktär
Varierande hed-parkbana med fyra tees för att passa alla kategorier golfare. Spännande greenområden.
På platsen för nuvarande bana låg från 1957 till 1977 en 9-hålsbana som lades ner då klubben inte fick bygga ut till 18 hål: Falu Gk byggde istället 18 hål i Aspeboda mitt emellan Falun och Borlänge.
När golfen utvecklades till en folksport och intresset verkligen tog fart räckte inte utbudet av anläggningar i området till. Gamla golfare som hade varit med och spelat första banan i Samuelsdal återskapade i början av 90-talet en golfbana på en liten del av den gamla golfbanemarken. Den räckte till en korthålsbana på 9 hål och en Driving range.
Invigningsslaget slogs 1993, som sig bör i bandystaden Falun, av Bempa Eriksson.
En ståtlig Bergsmansgård från 1700-talet blev trivselskapande klubbhus. Ett hål och ett övningsområde ligger i dess vackra park omgivet av flerhundraåriga ekar, lönnar och till och med ett bokträd. Range-området blev bra och tack vare det centrala läget blev anläggningen ett populärt golfcentrum med upp till 1550 medlemmar, trots att väntan i bollrännan för
spel på banan ibland var flera timmar.
I takt med att kommunen sett värdet och släppt till mera mark har anläggningen i två steg byggts ut till 18 hål par 64 (6 långhål 2006 och 3 långhål 2017).
Numera erbjuder Samuelsdal spel på två slopade banor. Dels pånParkbanan som utgörs av de nio långhålen och de nio korthålen (varav ett är par 4), par 64. Dels på Långa banan som utgörs av två varv på långhåls-slingan med alternativa tees på andra varvet, par 71.
Anläggningen erbjuder då rundor av exceptionellt varierande längd, vilket gör banan njutbar för alla kategorier golfare. Det lättillgängliga läget gör att anläggningen är särskilt populär hos juniorer, familjer, elitspelare som vill träna och pensionärer. Ortens golfgymnasium huserar på Samuelsdal.
2025 planerar Distriktsgolf-förbundet lägga klassen Korthåle-SM hos oss.
Dammen på bilden på 2:a hålet på gamla banan är fortfarande i bruk på dagens hål 13.
Dungen mitt i bild, innehållande ett flerhundraårigt odlingsröse, ses mitt på fältet på bilden från 1956.