Sandnäset Golf

E-post
info@sandnasetgolf.se
Hemsida
https://www.sandnasetgolf.se
Organisationsform
Golfbolag
Adress
Näldenvägen 23
83540 Nälden
Årtal bildande
2002
Första ordförande
Bengt-Owe Palmgren
Årtal invigning
2002
Banarkitekter
Jeremy Turner
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
13
Antal medlemmar idag
500
Bankaraktär
Park/skogsbana
1987 var året då den inbitne golfspelaren och Dvärsättsbon Hasse Wallehed väckte tanken om att bygga en golfbana i Dvärsätt. Det tog 14 år av planering och handläggning mellan kommun och den nybildade golfklubben.
2001 var bygget av banan i full gång. Den 15 juni 2002 invigdes en 9 hålsbana med Jeremy Turner som banarkitekt, banan och klubben fick namnet Krokoms Golfklubb (namnet kanske för att Krokoms Kommun varit delaktig genom att skänka en del av marken till banan)
2004 börjar planeringen för ytterligare 9 hål samt försäljning av ca 13 hektar mark vid Storsjöns strand för bostadsbyggande, nytt klubbhus och ett hotell planeras också. 2006 får klubben klartecken att bygga strandnära bostäder, man beslutar också att flytta drivingrange och övningsområde till
Norra sidan av E-14. 2008 påbörjas byggandet av 5 nya hål av planerade 9, försäljning av mark beräknas kunna finansiera utbyggnaden. I juni 2009 lyfts en ny gångbro på plats och förbinder banan med den nya rangen och övningsområdet. Efter drygt 10 år december 2012 går Krokoms Golfklubb i Konkurs, intresset för golf har minskat över hela landet, ideélla krafter saknas, distansmedlemmar som var en stor intäktskälla har minskat , alla kostnader ökar! Mars 2013 köper Hallströms verkstäder banan, Nils Åke Hallström Vd och huvudägare på Hallströms satt i styrelsen de första åren när banan byggdes och har även varit en av de större sponsorerna.
Klubben byter namn till Sandsnäset Golf, 2014 byggs ett nytt klubbhus med komplett kök, klubbrum, restaurang m.m. Året därpå byggs en husbilsparkering vid klubbhuset, tak över delar av drivingrangen, delar av maskinparken byts ut. Banans läge och med en total areal på 90 hektar möjliggör bostadsbyggande i anslutning till banan. En konceptskiss tas fram och 5 nya hål ritas in på den norra sidan vid klubbhus och parkering. Under 2023 beräknas en färdig detaljplan vara klar med kapacitet att bygga runt 500 nya bostäder samt en utbyggnad till 18 hål.
Krokoms golfklubb invigs. Där range och klubbhus låg ursprungligen finns idag ett bostadsområde. Markförsäljningen nere vid sjön gav pengar till utbyggnad från 9 till 13 hål.
2014 invigdes det nya klubbhuset öster om E14 och klubbhus, parkering och range förbands med en ny bro över E14.