Västerås Golfklubb

E-post
info@vasterasgk.se
Hemsida
vasterasgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Bjärby
72483 Västerås
Årtal bildande
1931
Första ordförande
Martin Helén
Årtal invigning
1933
Banarkitekter
Rafael Sundblom, Nils Sköld
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
0
Bankaraktär
Skogs- och parkbana
Den 10 oktober 1931 bildades Västerås Golfklubb med 27 medlemmar. Inträdesavgiften var 100 kronor och årsavgiften 50 kronor. En tre håls golfbana anlades på F1:s område. År 1933 byggdes banan ut till nio hål och 1934 blev man som klubb nr 16 medlem i Svenska Golfförbundet. Martin Helén var ordförande 1931-35 och 1939-40. En annan eldsjäl under trettio- och fyrtiotalet var Arnold Brück, sekreterare och skattmästare under många år.

Flytten till Bjärby
Ivar Behring var klubbens ordförande och drivande kraft under lång tid, 1936-38 och 1941-54. Vintern 1947 kläckte han tillsammans med stadsbyggnadschefen idén med Bjärby egendom som plats för den nya banan. Den ekonomiska frågan kunde lösas bl a genom ett startkapital från ASEA och Svenska Metallverken. Som banarkitekt anlitades Rafael Sundblom. Den nya banan invigdes i september 1949. Banan låg inom den norra delen av det nuvarande området. Medlemsantalet var ca 100 st när man gick in i 1950-talet.

18 hål och egen pro
År 1952 anställdes Frans Olsson som vår förste fast anställda pro. Frans blev kvar i 21 år fram till 1973. År 1959 köpte kommunen markområden mellan dåvarande bana och Vallby friluftsmuseum. Klubben erbjöds att arrendera denna mark. Efter ett intensivt planeringsarbete av ordförande Gösta Werthén och sekreterare Gunnar Sundberg kunde ett färdigt förslag, ritat av Nils Sköld, presenteras klubbens medlemmar hösten 1960. Den nya bansträckningen blev officiellt invigd i september 1962, och den nya banan stimulerade både rekryteringen av nya medlemmar och tävlingsintresset. Utbyggnaden finansierades genom lån från ASEA och Svenska Metallverken.

Samtidigt anställdes den dåvarande arrendatorn på Bjärby gård, Sven Lagergren. Han blev sedan under 17 år en skicklig och uppskattad greenkeeper. Under Gösta Werthéns och senare John Lögdös ordförandetid togs även beslut om en ombyggnad av Bjärbys mangårdsbyggnad till klubbhus, och 1966 stod också det nuvarande omklädningshuset färdigt, där även shop och träningslokal inrymdes. Ett nytt bagvagnshus byggdes 1967.

Medlemsantalet ökade under 60-talet från 205 till 611 st.

Bevattning, nytt klubbhus mm
70-talet kom att bli en expansiv period i klubbens historia. Medlemsantalet ökade snabbt vilket innebar att ett tak på 800 medlemmar infördes.

Detta decennium förknippas i hög grad med Leslie Sorling, klubbens ordförande under nio år, som stod bakom och drev på de stora projekten Hacksätra övningsfält, foregreen- och greenbevattning, trädplanteringar och det nya klubbhuset. En puttinggreen anlades också mellan omklädningsrum och klubbhuset.

Abdel Halim kom till klubben som pro 1973 och vid ungefär samma tid anställdes Britt Levin som kansliansvarig. Bosse Borg efterträdde Sven Lagergren som greenkeeper 1979 och stannade hos oss t o m 1992, då han värvades av Surahammars GK.

Det nya klubbhuset kunde invigas vid säsongstarten 1978 och finansierades med ett nytt avgiftssystem, som innebar en kapitalinsats i form av lån från seniormedlemmarna på 2.500 kronor.

Leslie Sorling utsågs till hedersmedlem vid sin avgång från styrelsen.

Nya hål, ny driving range, ny parkering, grästees och fairwaybevattning
1980-talet kom att bli ännu en expansiv tid. Kommunen ställde Hjorthagen till klubbens förfogande, där nuvarande hål 8 och 9:ans tee nu finns. Driving rangen flyttades från Hacksätra till de gamla hålen nr 2 och 11. Det korsande 13:e och det blinda 14:e hålen kunde tas bort när vi fick tillgång till marken där hålen 13 och 14 nu finns. Nuvarande hål 12 nyanlades. Klubben investerade i grästees och fairwaybevattning och en ny parkeringsplats.

Investeringarna finansierades delvis med ökade kapitalinsatser för nya medlemmar men det stora ekonomiska lyftet kom när klubben införde vardagsmedlemsskap. Klubbens likviditet och resultat ökade därigenom så kraftigt att de stora investeringarna kunde självfinansieras och årsavgifterna ligga stilla i några år.

Klubbens ordförande 1983-86, Egon Johansson, lade ner ett mycket omfattande och envist arbete i dessa frågor och var pappa till att vi fick tillgång till den nya marken. Han utsågs vid sin avgång till hedersmedlem.

Under början av 80-talet började styrelsen också aktivt att arbeta med att skaffa sponsorintäkter, som har blivit en allt viktigare del av klubbens intäkter. 1981 kom Mats Larsson till klubben som pro och avlöstes 1987 av Tomas Ljungqvist, till en början tillsammans med Claes Tingberg. Tomas har nu Anders Körberg som assistent pro. Kjell Eriksson, banarbetare sedan många år, är greenkeeper sedan 1993.

År 1983 slutade Britt Levin på kansliet. Hon efterträddes av Ulla Strand som några år senare utnämndes till intendent och efterträddes år 2001 av Knut Bätz.

Utbyggnad av klubbhuset
I slutet att 80-talet påtalade hälsovårdsmyndigheterna den bristfälliga arbetsmiljön i köket. Klubbhuset började också bli för trångt och både shop och kansli hade besvärliga arbetsförhållanden. Vid ett extra årsmöte 1990 beslutades därför om om- och tillbyggnad av klubbhuset och invigning kunde ske redan i juli samma år. I samma veva asfalterades parkeringsplatsen.

Markköp och försäljning, maskinhall mm
Öivinn Flöstrand, ordförande 1992-97, och Håkan Ahlberg, sekreterare sedan 1990, har varit klubbens ledande aktörer under en stor del av 90-talet. Ekonomen Öivinn har hållit i klubbens ekonomi med järnhand, och juristen Håkan har tillsammans med Öivinn lagt ner mycket arbete på att förhandlingarna om framför allt köp och försäljning av mark har genomförts.

Under 1994 köpte VGK golfbanans mark av kommunen. Klubben finansierade köpet med egna medel och genom att öka antal medlemmar något. År 1997 köptes mark väster om 11:ans green, vilket gjort att ett nytt långt par 4-hål nu planeras med tee norr om parkeringsplatsen och fram till 13:de green.

År 1998 genomförde kommunen med klubbens godkännande ett vattenreningsprojekt, som medförde att en damm ersatte bunkrarna på sexan och att vi fick diken på sjunde och åttonde hålen.

Den senaste stora investeringen skedde 1999, då en ny välbehövlig maskinhall och personalutrymmen byggdes. Den gamla hallen med tillhörande lada revs året därpå, vilket ger utrymme för ett nytt hål mot klubbhuset som planeras att bli ett framtida artonde hål.