Sunne Golfklubb

E-post
info@sunnegk.se
Hemsida
www.sunnegk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Box 108
68693 Sunne
Årtal bildande
1969
Första ordförande
Bo Lindelöf
Årtal invigning
1973
Banarkitekter
1970 Nils Sköld 9 hål
1990 Jan Cederholm ( nya hål 1-9 hål 13, 14 samt greenområde hål 18.
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
500
Bankaraktär
Skogs och parkbana med utsikt från alla hål mot sjön Fryken
1966
Detta år beslutade styrelsen för den då ideella föreningen turisttrafikföreningen att utreda möjligheten att skaffa mark till en 9-håls bana. Efter ett första möte med några intresserade fann vi, att vi kanske var ute väl tidigt med idén. Väl medvetna om, att sporten var på stor frammarsch i Sverige. Men trots detta lät man projektet vila fram till 1969.
1969
Den 14 januari kallades till en sammankomst för att undersöka intresset för bildandet av en golfklubb i Sunne. Ett 50-tal damer och herrar infann sig, arkitekt Gunnar Hellström, Karlstad GK och golfbanearkitekten Nils Sköld, Djursholm informerade. Mötet utmynnade i att en interimstyrelse tillsattes, bestående av Bo Lindelöf, Jan Axelsson, Birger Häggmark och Per Viking.
Enda felet på detta området var enligt Nils Sköld, att det ej låg i Stockholmstrakten. Vackert läge, bra kuperat, en markägare och närheten till tätorten.

Den 18 juni bildades Sunne Golfklubb och beslut fattades att förlägga golfbanan på Rottnerosområdet vid monumentet.

Den 7 augusti postades det 1:a utskicket från Sunne GK till personer,som man trodde var intresserade av blivande medlemskap.
På den tiden var det brukligt att man vid inträde i en golfklubb fick betala en inträdesavgift utanpå årsavgiften, i detta fall hade man beslutat om en inträdesavgift på 50 kr. Man erbjöds också att ta lektioner för dåvarande pron på Karlstad GK, Ian Hay, fredagar 13:00 - 19:30 vid Tremansbacken ( nuvarande maskinhall) lektionspriset var 14 kr för 30 min. och då ingick lån av klubbor.

1970
En provisorisk spelbar bana kunde tas i bruk ( citat matrikel 1971, den 1:a utgåvan)

1973
25 juni officiell invigning. Efter invigningen följde en golfclinic, där Sven Tumba pratade och demonstrerade golf. Efter Tumbas show arrangerades en högst inofficiell tävling över 9 hål med tre deltagare. Sven Tumba ( hcp 0) 40 slag, Bengt Lorichs ( Svenska Golfförbundet sekr. hcp 1 ) 39 slag och Bengt Johansson Karlstad GK ( hcp 2 ) 38 slag

1990
Invigning 18-håls banan

1991
Nytt klubbhus ( i anslutning till värdshuset Nils Holgersson)
Ny maskinhall

2004
Sunne Golfklubb köper markområdet där 18 hålsbanan ligger från Sunne kommun

Utsikt över TEE 1 Sunne Golfklubb