Umeå Norrmjöle Golfklubb

E-post
kansli@nmgk.se
Hemsida
www.nmgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kläppuddsvägen 51
90582 Umeå
Årtal bildande
1991
Första ordförande
Erik Järvholm
Årtal invigning
1993
Banarkitekter
Axel Lundgren
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1254
Bankaraktär
En 18-hålsbana av skogskaraktär med naturliga vattenhinder och nära till havet.
Under 1980-talet i Umeå fanns endast en golfklubb och i och med den stora golfboomen i slutet av 80-talet fanns ett behov av ytterligare golfbanor i Umeå. 1990 bildade Axel Lundgren och Christer Kvick Norrmjöle Golf AB med syfte att bygga en 18 håls golfbana med tillhörande faciliteter.
Markområdet som inköptes av MoDo ligger ca 2 mil söder om Umeå med omedelbar närhet till ett av stadens bästa havsbad. Marken består av omväxlande berg, hedmark och mindre myrar samt en bäck som ringlar genom området.
Våren 1990 gav Umeå kommun klartecken till att bygga en golfbana i området och i början av 1991 bildades Norrmjöle Golfklubb där den välkände hockeyprofilen Erik Järvholm blev dess förste ordförande.
Banan, klubbhus och maskinhall ritades av Axel Lundgren som även ansvarade för att med inhyrda maskiner bygga hela anläggningen.
Marken var av sådan karaktär att mängden av sand som togs tillvara blandades med torv från myrarna och blev till material för grunden till banan. De utgrävda myrarna blev till vattenhinder och återvunnet material höll kostnaden för banbygget på en rimlig nivå.
Sommaren 1991 ägnades åt avverkning av skog där golfhålen skulle fram samt utgrävning av myrar till vattenhinder och upptagning av torv.
Sommaren 1992 invigdes rangen av Sven Tumba. En bejublad uppvisning av Sven som återkom 1993 för invigning av själva golfbanan.
I begynnelsen fanns bara några övernattningsstugor som fungerade som kansli innan klubbhuset med restaurang i övre plan stod klart 1995. Klubbhuset ligger strategiskt placerat mellan range, puttinggreen samt hål 1,9 och 18 och från restaurangens altan/balkong har man utsikt över 6 golfhål.
Idag har Umeå Norrmjöle Golfklubb en fin och välskött anläggning med 18 håls golfbana samt en 4 håls korthålsbana under uppförande. Klubben genomsyras av den härliga klubbkänslan som skapades redan när vi med stor ideell insats byggde banan. Norrmjöle Golf AB har ett antal ställplatser för husbil/husvagn samt 5 stugor för uthyrning. I direkt anslutning ligger Norrmjöle Havsbad med camping samt Norrmjöle tennisklubb med tre tennisbanor. Tack vare våra markförhållande har vi en förhållandevis lång säsong då vi redan i mitten av maj brukar spela på ordinarie greener, de senaste åren har banan varit öppen en bit in i november.
Invigning 1992
Sven Tumba, Axel Lundgren samt Christer Kvick
Green hål 9