Töreboda Golfklubb

E-post
info@torebodagk.se
Hemsida
www.torebodagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Månsarud 10
54591 Töreboda
Årtal bildande
1965
Första ordförande
Gustaf Fimmerstad
Årtal invigning
1969
Banarkitekter
Hål 14, 15, 16 17 och 18 - Håkan Glimåker
Hål 2, 6, och 7 - Håkan Glimåker och Yngve Glimåker
Hål 1, 3, 4 , 5, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 - Yngve Glimåker och Bengt Gustavsson
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
600
Bankaraktär
Banan, vackert belägen vid Månsarudssjön, har en karaktär som skiftar mellan seaside, park- och skogsbana. Tio av hålen har direktkontakt med vattnet.

1926 blev Gustaf Fimmerstad ägare av Månsarud gård där han omkring år 1945 bosatte sig.

Långt innan Gustaf blev hänförd av Månsarud hade ”Måns på torpet” bott på platsen under 1800-talet. Du kan än idag se rester av Måns torpargrund mellan hål 16 och 17.

Gustaf blev intresserad av golf efter ett besök på Mölle Golfklubb 1963. Han var då 78 år och anledningen till besöket var att hans kusin var greenkeeper på Mölle. Besöket väckte ett intresse hos Gustaf varför han vid hemkomsten, med hjälp av sin gårdskarl, började anlägga 4 golfhål på sin mark där hästar vanligtvis gick och betade.

Intresset för golfsporten spreds snabbt och långt utanför Gustafs närmaste vänner. Han såg sig inte längre kunna bromsa intresserade golfare bland alla betande hästar varför han under en kväll tillsammans med Yngve Glimåker och Kurt Tenning sa: - Nu pojkar får ni starta en golfklubb för att få lite ordning bland allt springande här.

Töreboda Golfklubb bildades således hösten 1965 med Gustaf som ordförande och Yngve som arbetande sekreterare och eldsjäl och Kurt som tävlingsledare. De korsande 4 hålen blev utbyggda till 6 hål och utgör idag hål 14, 15, 16, 17, 18 samt övningshålet.

När banan var klar och skulle invigas 1969 ringde Kurt upp Sven Tumba, vilken Kurt lärt känna från alla tidigare ishallsinvigningar i Sverige, och frågade om han vill inviga Töreboda Golfklubb.
- Jo, så klart, hur många hål har ni? frågade Tumba.
- 6 hål, svarade Kurt.
- Då blir ni väl yra i huvet efter 18 hål? Jag kommer, sa Tumba.

Klubben växte snabbt varför vi efter några år behövde utöka de 6 hålen till 9 hål. I förslaget låg att ta nuvarande hål 2 i anspråk som på den tiden var bevuxet med en vacker och tät julgransskog.
- Aldrig i livet pojkar! Här har jag ett utmärkt granbestånd och det är klart för avverkning om 40 år! utbrast Gustaf, då 85 år, när förslaget framfördes.

1971 hade klubben, efter tuffa förhandlingar med Gustaf, klart med nio hål. De tre nya blev nuvarande 2:an, 6:an och 7:an.

Åren gick, klubben växte och några år efter Gustafs bortgång fick klubben möjlighet att köpa loss marken som banan låg på samt byggnaderna. Efter många möten och diskussioner avgjordes frågan om 18 hål eller inte i gamla posthuset en kväll i mitten av 1980-talet. Mötet beslutade att satsa på 18 hål.

Visionen skulle utmynna i 18 färdiga hål år 1990. Efter digert arbete med skogsavverkning och planering av de nya hålen var banan klar för invigning den 30 juni 1990. Idrottsminister Lönnqvist, tillsammans med diverse prominenta gäster från VGF, var på plats och puttade en boll i ett provisoriskt hål på gräsmattan bakom klubbhuset. På aftonen samma dag passade klubben på att fira 25-årsjubileum.

Idag skriver vi den 7 december 2022 och kan konstatera att klubben klarade av expansionen till 18 hål. Det har inte alltid varit lätt. Vi är en liten kommun, men tack vare hårt arbete i styrelse och kommittéer har vi nu en bana som vi kan vara stolta över.

/Tord Gustavsson och Kurt Tenning
Klubbens förste ordförande Gustaf Fimmerstad puttar i slutet av 1960-talet på en nysådd green. Bakom Gustaf ser vi till vänster klubbens store eldsjäl Yngve Glimåker med sonen Johan samt Gustafs son Bertil.