Abbekås Golfklubb

E-post
info@abbekasgk.se
Hemsida
www.abbekasgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kroppsmarksvägen
27456 Abbekås
Årtal bildande
1985
Första ordförande
Hans Thysell
Årtal invigning
1988
Banarkitekter
Tommy Nordström
Antal hål invigning
11
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1020
Bankaraktär
Öppen linksinspirerad hedbana med bunkrar som ger karaktär av banan
Ursprunget till banan var i en gammal fruktodling vid nuvarande hål 14 och 15. Där röjdes bl.a. 700 fruktträd av medlemmar som i stort sett för hand grävde upp alla träd.
1988 stod 11 hål klara väster om Skivarpsån och dessa hål invigdes den 8/8 1988 kl.08.00. Sommaren 1991 stod banan klar i stort sett i dess nuvarande skick, även om ursprungliga hål nio har flyttats närmre klubbhuset till ett fd övningsområde.
Klubbhuset stod också färdigt 1991 och som kuriosa kan nämnas att det hämtades i delar från Canada.
Lågkonjunktur i Sverige gjorde att Abbekås Fritids AB (golfklubbens aktiebolag) försattes i konkurs 1992 likt en hel del andra golfklubbar. Genom ekonomiska insatser från medlemmarna samt försäljning av mark, återuppstod klubben. Därefter har klubben klarat sig hyfsat bra även om det vissa år varit ganska tufft ekonomiskt bl.a. pga tveksamma investeringar.
Från 2013 och framåt har utvecklingen varit ganska gynnsam och ekonomin i klubben har varit god.
De senaste åren har vi också haft ganska stora idrottsliga framgångar med en andra plats i i JSM Lag 2020 samt Maja Starks framgångar på LET och LPGA 2021 och 2022.