Tjörns Golfklubb

E-post
info@tjornsgk.se
Hemsida
www.tjornsgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Rävlanda 121
47193 Kållekärr
Årtal bildande
1990
Första ordförande
Jarl Salegård
Årtal invigning
1992
Banarkitekter
Jan Sederholm, Helsingborg
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1880
Bankaraktär
Skogs och parkbana
Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven
Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt och näringslivssekreterare på Tjörn, sammanträffade med en företagare angående en
eventuell företagsetablering på Tjörn. Denne frågade då bl.a. om
det fanns någon golfbana på ön eller i området. Sven förde detta
vidare till Valdemar Olsson och Sigvard Staxäng, vilka då var
kommunalråd resp kommundirektör och de förstod genast att en
golfbana skulle vara en stor tillgång för kommunen

Lördagen den 10 mars 1990 var 1100 intressenter inbjudna till
Rönnängs Bygdegård för att bilda Tjörns Golfklubb och det var ca
150 personer som mötte upp.
Interimsstyrelsen presenterade de ekonomiska villkoren för medlemskap, förslag till stadgar och en skiss på en första etapp om 9 hål på Rävlanda.
De närvarande, blivande medlemmarna, tog därefter det historiska beslutet att bilda Tjörns Golfklubb.

Första banetappen på 9 hål invigdes lördagen den 18 juli 1992

Tanken att bygga ut vår 9-hålsbana till 18 hål fanns med redan från starten. Idéer fanns att bygga ut banan i etapper om 3-4 hål åt gången men det hela stupade inledningsvis på såväl ekonomi som ovilliga markägare. År 1996 har dock markförhandlingarna kommit så långt att årsmötet i mars beslutar om en utbyggnad med 6 hål med målet att vara klara i mitten av 1998.

Andra banetappen på 9 hål Invigdes lördagen den 25 juli 1998.

Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn har upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till vad den är idag. Tjörns största förening vad gäller antalet medlemmar och en av de största klubbarna i Bohuslän-Dalslands Golfdistrikt.

Klubbens styrka och signum alltsedan starten har varit, och är, lojala medlemmar med energi och framåtanda. Medlemskadern med en bra och ganska jämn blandning av åretrunt- och sommarboende har varit viktig. Viljan att hjälpa till och bidra har funnits inom båda kategorierna. Könsfördelningen, som är viktig för både lojalitet och samverkan, har också varit bra genom åren, även om den alltid kan bli bättre. Dagens ca 35/65 (kvinnor/män) står sig väl i Sverige.

Golfbanans geografiska placering, där många på vår ö har ”lika långt” att färdas, betyder också mycket.

Utdrag från Tjörns GK:s jubileumskrift från 2015 av Bengt Svensson samt Jubileumskrift 10 år av Lars-Åke Lindeborg.
Utsikt från höjden bakom den gamla shopen.
Bilden är tagen från röd tee på hål 6 med utsikt över hål 17, hål 18 syns även samt att man kan ana klubbhuset i bakgrunden