Upsala Golfklubb

E-post
info@upsalagk.se
Hemsida
https://upsalagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Håmö gård
75592 Uppsala
Årtal bildande
1937
Första ordförande
Gregor Paulsson
Årtal invigning
1938
Banarkitekter
Stora banan: Gregor Paulsson och Robert Kains
Mellanbanan: Peter Nordwall
Lilla banan: Nils O. Nyberg och Einar ”Eja” Jansson
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
36
Antal medlemmar idag
2300
Bankaraktär
Öppen park- och skogsbana
Upsala golfklubb, UGK, bildades 1937 av en grupp golfintresserade personer inom Uppsala Rotaryklubb. Redan hösten 1937 kunde ett avtal slutas med Kungliga Upplands Regemente innebärande att mark på regementets övningsområde i Uppsala vid Södra Norby skulle få nyttjas som golfbana. Följande år, 1938, konstituerades klubben och vann inträde i Svenska gymnastik- och idrottsföreningars Riksförbund, numera Riksidrottsförbundet. Samma år invaldes UGK som klubb nr 22 i Svenska Golfförbundet. Gregor Paulsson, professor i konsthistoria vid Uppsala universitet, som varit ordförande i utredningsgruppen och tillika en av grundarna, blev UGKs förste ordförande. Han ritade också den 9-hålsbana, som togs i bruk år 1938. Genom att hyra byggnader vid Södra Norby fick klubben ett klubbhus samt en del andra utrymmen.

Golfen i Uppsala fick en bra start, intresset var stort och medlemsantalet var cirka 100 personer. Tyvärr kom snart krigsåren vilket medförde att klubben fick stora problem. Svårigheter att köpa bollar och utrustning, inkallelser m.m. gjorde att klubbens ekonomi utsattes för stora påfrestningar. Emellertid klarades krigsåren och återhämtningen gick bra. I början av 1950-talet förbättrades ekonomin, nya medlemmar kom in i verksamheten och optimismen var stor. Det visade sig dock att kombinationen golfspel och militära övningar, inkluderande skjutning med skarp ammunition, inte var lämplig. UGK sökte därför efter mark som kunde inköpas.

Först i början av 1960-talet hittades lämplig mark. Håmö gård, som då ägdes av staten och låg cirka 10 km väster om stadskärnan, utbjöds till försäljning. UGKs anbud antogs efter det att ett överklagande avslagits. Tillträde skedde den 14 mars 1962, flaggan hissades och ”tillträdesbollar” slogs ut i snön. Medlemsantalet var nu cirka 225 personer. Stora arbetsinsatser krävdes eftersom hela egendomen var i dåligt skick. Gregor Paulsson ritade en 18-hålsbana, vars sträckning i stort fortfarande finns kvar. Banan byggdes i egen regi enligt SGFs rekommendationer, med Nils O. Nyberg som arbetsledare och Harald Carlsson som jordbruksexpert. Banan togs i bruk år 1964 och invigdes officiellt av landshövding Olov Rylander den 28 augusti 1965.

I början av 1970-talet inköptes granngården Klappet. En 9-hålsbana ritades av Nils O. Nyberg och Einar ”Eja” Jansson och anlades med konstruktörerna som arbetsledare. Banan togs i bruk 1978 och invigdes officiellt i juni 1979. Klubbens medlemsantal var nu uppe i cirka 850 personer. Golfintresset ökade kraftigt under den här perioden, vilket medförde ett starkt tryck på båda banorna. Ytterligare en 9-hålsbana planerades, men projektet avbröts då osäkerhet rådde beträffande kostnaderna. I stället ändrades och förbättrades 18-hålsbanan. Hösten 1991 revs det gamla klubbhuset, som var i dåligt skick, och ett nytt uppfördes. Den 13 juni 1992 invigdes den förändrade bansträckningen och det nya klubbhuset.

Under slutet av 90-talet återupptogs utbyggnadsplanerna och ett extra årsmöte beslutade att bygga en ny 9-hålsslinga ritad av Peter Nordwall. År 1999 genomfördes huvuddelen av markarbetena. År 2000 skedde finplanering och insådd. Sommaren 2001 gjordes slutjusteringar varefter invigning skedde den 18 augusti.

År 2003 väcktes tankar på en total ombyggnad av hela anläggningen och Robert Kains anlitades som arkitekt. Så småningom enades klubben år 2006 att genomföra ett nedbantat förslag, som innebar att greenområden på 18-hålsbanan byggdes om samt att förändringar gjordes i dragningen av ett antal hål. Drivingrangen kunde i och med detta förlängas. För att möjliggöra golfspel pågick ombyggnaden under flera år i olika etapper. Officiell invigning genomfördes den 12 juni 2010.

Upsala golfklubb har under 85 år utvecklats från en liten klubb med knappt 100 medlemmar och en 9-hålsbana på arrenderad mark till en av Sveriges större klubbar. På egen mark har en högklassig golfanläggning utvecklats som lockar många gäster. Antalet medlemmar är cirka 2 300. Upsala golfklubb kan också glädja sig åt att klubben genom åren fått förtroendet att stå som värd för Riksidrottsgymnasiet och som arrangör av ett flertal stora golftävlingar. Med devisen ”glädje, gemenskap och utveckling” är klubbens vision att vara en plats för alla - en plats att längta till.
Det gamla klubbhuset
Nuvarande klubbhus med övningsgreen