Lanna Golfklubb

E-post
Lannagolfklubb@gmail.com
Hemsida
lannagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Lanna Golfklubb 1
33374 Bredaryd
Årtal bildande
1991
Första ordförande
Tommy Atterbrand
Årtal invigning
1996
Banarkitekter
Björn Magnusson
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
400
Bankaraktär
Skogsbana
Klubben bildades 1991 då man började med att anlägga en drivingrange med 8 utslagsplatser och en längd av 175 mtr. Kostnaden för detta uppgick till 70.000.
För att utbilda till grönt kort samarbetade vi med Rydö GK som också blev vår fadderklubb.
Under 1994-95 byggdes den första banan omfattande sju par tre hål och två par fyra hål. 1996 i augusti invigdes bana. Svenska Golf skrev vid sitt besök i september 1997 Prickskytte på Lanna, rekommenderas för den som vill scora.
1998 hade medlemsantalet ökat och beslut togs att bygga ut banan till nio fullängdshål. Arbetet började senvintern 2001 genom att bygga om fyra av de befintliga hålen, nr ett till fyra samt nybyggnation av hål nr fem till nio
Dessutom beslutades att bygga fem nya par 3 hål till Pay and Play bana.
Allt stod klart för invigning i slutet av juni 2003.

För att få en artonhålsbana anlades nio nya tee med med tee av konstgräs. På så sätt fick man 18 utslagsplatser men använde sig av 9 greener.
Pay and Play banan utökades också med footgolf och senare discgolf.

Under 2020 påbörjades ombyggnad tee på hål nr 7 för att få grästee. Under 2021 gjordes ombyggnad av tee på hål nr 1. Planerat att göra om tee på hål nr 9 under 2022 om ekonomin tillåter.
Rangen, februari 2001.
Klubbhuset, vinter 2021.