Älmhults Golfklubb

E-post
info@almhultsgk.se
Hemsida
www.almhultsgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Äskya 31
34390 ÄLMHULT
Årtal bildande
1975
Första ordförande
Hans Östberg
Årtal invigning
1976
Banarkitekter
Åke Persson 1-9, Sixten Söderberg 10-18 (1990)
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
700
Bankaraktär
Skogs- och parkbana
Sten, sten och åter sten, var verkligheten när Äskya valdes som platsen för Älmhults GK i mitten av 1970-talet.
En samling kluriga och tjuriga entusiaster lyckades dock betvinga Moder Natur, och 1976 stod 9 hål färdiga.

En av dessa entusiaster var, och är, Bengt Karlsson.
Med hjälp av omgjorda diabilder från 70-talet och nytagna digitala bilder från 2021, kommer klubben att kunna visa upp ett kollage av bilder på de första 9 hålen på hemsidan.
Nu hade det nog inte gått att bygga pga av alla stengärdsgårdar, som av länsstyrelserna ses som värsta pyramidbyggen, och inte får röras.

Myten säger att man kunde ta sig fram 150 meter på banan, utan att beröra marken, genom att hoppas från sten till sten.

100 familjer finansierade banbygget med 5000 kronor vardera, och banarkitekt Åke fick först övertyga dem att var möjligt.
Markägare Gustaf Skoglund blev övertygad först efter ett besök på Växjö GK.

7 av de första 9 hålen är anlagda på mossjord. Hål nio korsas av en upphöjd väg.
Vid anläggandet, låg den i samma nivå som resten av banan, vilket är ett övertygande tecken på att delar av banan fortfarande sjunker.
Tyvärr trycker tjälen fortfarande upp stenar som konstant måste avlägsnas, så stenarna spökar fortfarande.

Hål 10-18 är dock byggda på sandjord, och har till skillnad från hål 1-9 bevattning även på tee och fairway.
Om det finns många vattenhinder i form av dammar på första 9, så är det mer vattenhinder i form av diken på sista 9.

Många spelare tycker att Sixten Söderberg gjorde en lättare del av banan än Åke Persson, men många tävlingars scorekort visar på motsatsen.
Hål 11 är något av ett paradhål, med en green som ställer oerhörda krav på spelarnas förmåga att läsa densamma.

Älmhults GK erbjuder en bana, som måste spelas smart. Peter Hedblom uttryckte detta klart i samband med Viasats inspelning härom året.

Genom ungdomsleden har det vaskats fram spelare som idag spelar på LPGA, som har spelat i juniorlandslag och som arbetar som Pros. Ett bra tecken på att det är en bra bana att lära sig spela golf på, och inte illa av en liten klubb.