Askersunds Golfklubb

E-post
info@askersundsgolfklubb.se
Hemsida
www.askersundsgk.com
Organisationsform
Golfbolag
Adress
Kärravägen 30
69675 Åmmeberg
Årtal bildande
1980
Första ordförande
Sven Sollenberg
Årtal invigning
1982
Banarkitekter
Ronald Fream, Caspar Grauballe
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
982
Bankaraktär
Seaside med inslag av hed-och parkbana
Klubben och banan 1980 till 2010
Askersunds Golfklubb bildades 1980 och en av initiativtagarna var Sten Karlsson, bankonsulent på Svenska Golfförbundet. Ur det konstituerande protokollet kan man läsa att:;klubben har till uppgift att tillvarata Askersundarnas intresse för golfens utveckling i kommunen;.

1981 blir klubben medlem i Svenska Golfförbundet och arbetet med att finna en plats för en niohålsbana intensifieras. Efter intensiva förhandlingar med gruvbolaget Vieille Montagne kommer man överens om att golfklubben ska få disponera och gröngöra området Vaskmullen i Åmmeberg.

Redan på våren 1981 kunde golfklubben flytta in i den gamla inspektorsbostaden på området och börja spela på de provisoriskt ordnade nio första hålen. Under 1982 påbörjades arbetet med de första nio hålen och den amerikanske golfbanearkitekten Ronald Fream får till uppgift att designa golfbanan. Efter ett antal ändringar startar byggnationen av de första nio hålen den 3 oktober 1983 och banan öppnade i juli 1984.

Under perioden 1986 till 1989 planeras och projekteras utbyggnaden av de andra nio hålen och invigningen av dessa sker under sommaren 1989. Under de kommande tjugo åren byggs hål 6 och hål 8 om, golfklubben lägger ned fairwaybevattning och bygger ett nytt övningsområde med tre inspelshål. Under en utvecklingsperiod på 30 år växer Askersunds Golfklubb upp till att bli en av Sveriges vackrast belägna golfbanor.

Klubben och banan 2010 till nu
I december 2010 sålde Idrottsföreningen Askersunds Golfklubb fastigheten Norra Kärra till Lars Johansson och Mats Hedlund. Visionen för framtiden är att skapa Sveriges bästa familjebana och stegen dit har redan börjat. Sedan 2011 har ett stort antal investeringar gjorts och bland dessa kan nämnas totalrenovering av Maskinhallen och bevattningssystemet, nyanlagda asfaltsvägar, flytt av Kärravägen förbi banan och parkeringar. Ett stort antal tees är även ombyggda. Under vintern 2012/2013 totalrenoverades klubbhuset och idag har klubben ett av Sveriges modernaste klubbhus.

Omklädningsrummen byggdes om under vintern 2013/2014 och var klara våren 2014. Då passade vi även på att sätta upp skötbord och renovera toaletten på nedervåningen med ingång utifrån.

Under 2014 har nya teeskyltar kommit upp och även ett stort antal papperskorgar, nya soffor och ny asfalteringar av vägar. Under vintern 2014/2015 har nya broar byggts på hål 7 och 8. Arbetet med att bygga nya broar har även fortsatt vintern 2015/2016 på hål 3 och 7. Vi har även byggt ny bro mellan hål 10 och 18.

Vintern 2016/2017 byggde vi ytterligare en ny bro på hål 7, framför gul tee. Palissad i vattenhindret på hål 7 byggdes under våren och vattenhinder är rensade och urgrävda för att få fram mer vattenyta på bland annat hål 7, 10 och 11. Vi har tagit ner träd och öppnat upp för bättre sikt från bland annat tee på hål 3 och 6. Under vintern 2017/2018 har vi rensat bäcken på hål 9.

Arbetet fortgår hela tiden för att förbättra banan och klubbhuset med närområde för våra medlemmar och gäster.

Vintern 2017 och våren 2018 byggde vi två padelbanor på hälften av campingplatserna och flyttade vår Golfcamping närmare klubbhuset så vi fortfarande har 10 platser på gräs. Vi har under våren och försommaren har vi gjort terasser för nya rangemattor på övre sidan av rangehuset.

Vintern 2018/2019 har vi fortsatt med att sätta marksten vid broarna och planterat ny björkdunge på hål 9. Vi har från förra året utvecklat klipplinjerna.

Våren 2019 rev vi vårt gamla rangehus och håller på att bygga ett nytt rangehus som kommer bli klart sommaren 2020. Rangehuset kommer att ha studio och åtta platser under tak när det blir klart. Vi kommer även bygga nya omklädningsrum och toaletter för våra gäster på padelbanorna och våra campinggäster på vår Golfcamping.

Vintern 2019/2020 har bygget av nya Svingstudion fortsatt. Arbetet med förbättringar på banan pågår, bland annat har vi nu blå tee som är ca 400 meter kortare än gul tee.

Våren 2020 har vi flyttat häckarna vid området runt rangen och även lagt nytt gräs på området runt nya svingstudion och rangen. 30 april kunde äntligen vår bollmaskin flytta in i svinghuset efter att ha stått på provisorisk placering sedan förra sommaren. Plattsättning mm runt svingstudion är gjord och samtidigt är omklädningsrummen också färdigställda. Vi har även anlagt en yta för att slå bollar från gräs framför den vanliga mattan.

Sommaren 2020 har vi byggt om vår golfcamping och våra el-platser, det blev 21 platser och det innebär även att vi fräschat upp vår Golfcamping med tydligt markerade asfalterade platser att stå och gräsytor mellan platserna.

Hålpipning och dressning av fairway genomfördes som vanligt efter stängningen av banan under hösten 2020. Vintern 2020/2021 har vi genomfört en mängd med dräneringar på banan. Våren 2021 tas sopsorteringen på vår golfcamping i bruk.

Under säsongen 2021 hade vårt distrikt SM, vi hade besök på vår bana av H60, D60 och D70.

Under sommaren 2021 har vi bland annat slitsdränerat och det gjorde vi i första hand på fairway och lite kringområden, efter dräneringen dressade vi och stödsådde hela fairway. Vi har även tagit vår nya och tredje puttinggreen i drift under sommaren, den är placerad till höger om rangen om du kommer från klubbhuset.

Under hösten 2021 i samband med stängning av banan så har vi som vanligt dressat fairway och hålpipat greener.

Boulebanan som byggdes senhösten 2021 är klart för att tas i bruk under våren 2022.

Vi har under vintern tagit ner träd för att få bättre utformning på spelytorna och tees enligt den plan som vår danske banarkitekt Caspar Grauballe har gjort.

I april 2022 började vi arbetet med att bygga nya och renovera alla våra tee. Detta innebär en stor förändring för då vi kan erbjuda en golfbana som är mer anpassad längdmässigt för alla. Vi byter till i första hand metersystem istället för färg på tee och presenterar en bana som är 42 (4200 meter), 48 (4800 meter), 58 (5800 meter) eller 62 (6200 meter). Arbetet med alla tee pågick till slutet av juli, från byggnation till slutprodukt. Därefter väntade vi på hur växtsäsongen såg ut innan vi beslutade om öppningsdatum, då den var gynnsam kunde vi sedan flytta fram datumet så vi kunde öppna alla nya tee redan den 13 augusti.

Nya tee med invigning 13 augusti 2022
Vi är glada att vi kunde öppna våra nya tees redan den 13 augusti. Banan är par 72, utom från svart för herr, då är banan par 70.
Svart tee är 6201 meter
Vit tee är 5757 meter
Blå tee är 5284 meter (kombination av vit & gul)
Gul tee är 4888 meter
Röd tee är 4165 meter

Ny slope i augusti 2022. Slopekommittén har slopat om hela banan efter hur våra nya tees är placerade. Slopen hittar du på scorekorten och under Golf/Slopetabell här på hemsidan.

Ny indexering i augusti 2022 Vi har även ändrat indexeringen mot tidigare år och ny indexering är enligt slagspelsmodellen istället för enligt matchspelsmodellen. Vi har som underlag för indexeringen haft alla spelade tävlingsronder 2018-2022, vilket är 14 831 stycken!