Ekerum Golfklubb

E-post
emil.widing-andersson@ekerum.com
Hemsida
ekerumgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Gårdsvägen 22
38792 Borgholm
Årtal bildande
1989
Första ordförande
Melcher Ekströmer
Årtal invigning
1990
Banarkitekter
Ursprunglig byggnation: Peter Nordwall (27 hål 1988).
Utbyggnation: Peter Nordwall (9 hål 2002).
Ombyggnation: Christian Lundin (waste area på Långe Jan 2015)
Antal hål invigning
27
Antal hål idag
36
Antal medlemmar idag
1600
Bankaraktär
Båda 18-hålsbanorna, Långe Jan och Långe Erik, är i grunden traditionella parkbanor men har genom sina stora och ibland dramatiskt ondulerade greener fått tydliga drag av brittiska hed- och linksbanor. 2012 byggdes Långe Jan om, varvid ruffen samt flertalet bunkrar och bunkerkullar omvandlades till "waste area".
Ekerums Gård – ursprungligen en del av Gustaf Vasas kungsgård Rälla – inköptes 1987 av Boro-koncernen som genom dotterbolaget Riquma lät uppföra en konferensanläggning med golfbanor, hotell, lägenheter och fritidshus.

För att rita och anlägga golfbanorna (Långe Jan 18 hål och Långe Erik 9 hål) anlitades golfbanearkitekten Peter Nordwall och golfbanebyggaren Bo Engdahl, som 1988 påbörjade markarbetena.

Anläggningen invigdes 1990 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och drygt 10 år senare invigdes en utbyggnad med ytterligare 9 hål av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Under de närmast följande åren anlades ett flertal dammar och en stor s.k. sjunkbrunn för att öka bevattningskapaciteten och samtidigt kompletterades banornas bunkerbestånd för att förstärka spelupplevelsen.

2007 köptes hela anläggningen (utom Golfbyn) av Ekerum Resort AB, som underhand har utökat verksamheten till att omfatta även tennis-, padel- och fotbollsplaner samt uthyrning av mountainbikes m.m.

Under 2014 genomfördes, i regi av golfbanearkitekten Christian Lundin och Länsstyrelsen, en ombyggnation av Långe Jan, varvid befintliga bunkrar och bunkerkullar ersattes med s.k. waste areas i syfte att skapa öppna sandytor för gynnande av en specifik flora och fauna. För att ge plats åt ytterligare villabebyggelse gavs hål 16 och 17 samtidigt ny sträckning och utformning, medan Peter Nordwalls övriga hålsträckning och greendesign lämnades oförändrad.