Åsele Nya Golfklubb

E-post
info@aselegk.com
Hemsida
aselegk.com
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Blåviksvägen
91931 Åsele
Årtal bildande
1989
Första ordförande
Anders Westman
Årtal invigning
1994
Banarkitekter
Kerstin Nordin
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
9
Antal medlemmar idag
376
Bankaraktär
Skogsbana
Under senare delen av 1980-talet diskuterades mellan ett antal intresserade
att bygga en golfbana i Åsele. Folke Johansson och Anders Westman sökte lämpliga områden och fann ett bygga en golfbana runt Åseles flygfält Genlanda skulle vara en bra lösning. Åsele GK bildades 1989 med många lokala medlemmar som ett Arrende av marken kunde skrivas med Åsele kommun och 5 andra markägare. Arbetet med de första nio hålen påbörjades under 1990 och banan byggdes upp under de 3 följande åren. Först skapades en drivingrange och en korthålsbana med 4 hål och en befintlig byggnad kunde rustas upp till klubbhus med restaurang. Ett par byggnader flyttasdes dit för att användas som omklädningsrum och personalbyggnad och en maskinhall byggdes. 1994 invigdes banan under närvaro av Peter Forsberg och Lennart Hermansson från Modo och Pecka Lindmark och Håkan Åh lund från Malmö. Dessa hade ju tidigare mötts i SM-finalen i Ishockey.

Klubben hade en god utveckling och det beslutades att bygga ut med 9 hål och 18-hålsbanan invigdes 2003, även då med Peter Forsberg närvarande. Tyvärr gick klubben i konkurs 2006 varefter klubben ombildades till
Åsele Nya GK med ett av 105 aktieägare ägt driftaktiebolag. Banan blev 2013 vald till NVGFs bästa bana men redan 2 år senare beslutade kubben och aktieägarna att lägga de nyare hålen i träda då golfen hade en
nedgång allmänhet och i Åsele i synnerhet. Tyvärr lyckades man inte
klara att sköta de 9 hålen utan de började växa igen. Nu har banan de ursprungliga 9 hålen, som bedöms som svåra. Under 2021 köptes aktiebolaget av Anders Westman Advice AB och nu driver klubben enbart idrottslig verksamhet, Detta har nu gett en nystart som är positiv,
Klubbens faciliteter rustas upp och ett sommarcafe finns i lokalerna.