Kristianstads Golfklubb i Åhus

E-post
receptionen@kristianstadsgk.com
Hemsida
https://kristianstadsgk.com/sv
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kavrövägen 29
29635 Åhus
Årtal bildande
1924
Första ordförande
Årtal invigning
1924
Banarkitekter
Rafael Sundholm, Douglas Brasier, Rolf Collijn, Tommy Nordström, Pierre Fulke och Adam Mednickson.
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
36
Antal medlemmar idag
0
Bankaraktär
Hedbana
Kristianstads GK bildades 1924 och verksamheten bedrevs på Rinkaby skjutfält. År 1940 fanns det 38 medlemmar och klubben flyttades till Åhus där man till en början arrenderade marken. 1946 bildades AB Kristianstads Golfbana och 1950 köptes marken av kommunen. Intresset för golfen ökade under 1960-talet och 1964 hade klubben 228 medlemmar.
1969 byggdes banan ut till 18 hål. Antal medlemmar var 343Under 70-talet marknadsfördes klubben hårt och ekonomin stabiliserades 1978 fanns det 815 medlemmar och 250 i kö 1980 byggdes ”Skogsbanan” 9 håls-banan
1981 var det första året med över 1000 medlemmar 1992 ombyggnad av 18-hålsbanan 1994 1700 medlemmar ca 500 i kö
Under 90-talet hade KGK stora idrottsliga framgångar bl a en mångfald SM-guld för våra damer och fem Europatourspelare.
År 2000 blev det bolagisering av driften 2003 togs beslut att öka medlemsantalet till 1900 aktiva. Vid årets slut var vi 1860 aktiva medlemmar. I september 2004 påbörjades utbyggnad till 36 hål, vilket stod klart till sommaren 2006. 1 juli 2006 öppnades 18 nya hål Åhus Västra. Vår gamla bana heter nu Åhus Östra
Klubben blev GEO-miljöcertifierad 2011.
2015 köptes anläggningen av tre ägare (i ett bolag) som därefter inledde en omfattande upprustning av banorna och övrig infrastruktur. Samtidigt presenterades en utvecklingsplan som visar att anläggningen kommer att förbättras under de kommande åren, bland annat med nytt klubbhus och restaurang, hotell m.m.
Klubben (föreningen) drivs som en egen juridisk förening och där finns framför allt elit-och ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet.
Den fortsatta utvecklingsplanen av bolaget har sedan 2015 gjort följande:
2016 byggs Åhus Östra om med hjälp av banarkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednickson
2017 återinvigs Åhus Östra.
I mars 2018 står det nya Training & Fitting studio klar.t
I november 2019 står våra tre nya padelbanor klara
I maj 2020 står 13 nya lodger klara för uthyrning
2020 byggs Åhus Västra om med hjälp av banarkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednickson
2021 återinvigs Åhus West
2024 firar klubben 100 års jubileum