Hussborg Golfklubb

E-post
golf@hussborg.com
Hemsida
www.hussborggk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Hussborg 428
84198 Ljungaverk
Årtal bildande
1988
Första ordförande
Åke Bergström
Årtal invigning
1993
Banarkitekter
Sune Nordin
Lars Candell
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
627
Bankaraktär
Parkbana
Klubben startade 1988 som Hussborg Golfklubb och bygget av 9 hål startades som ett turistprojekt runt Hussborg Herrgård med anor från 1850 talet. Banan invigdes 1993 av premiärspelande Bempa Eriksson. År 1999 togs ett beslut om att skapa finansiering av en 18 håls bana. Ägare till Hussborg Herrgård var då Landstinget och kommunen och klubben ordna finansiering av bygget tillsammans med klubbens medlemmar i form av medlemslån. Banan invigdes 1999 av bland annat Bo Parnevik och länets landshövding. Banan och klubben har sedan 1999 levt ett brokigt liv mellan ägande i form av eget aktiebolag till att konkurs. Efter att klubben Hussborg Golfklubb tecknat ett nyttjanderättsavtal med bolaget Hussborg har klubben fungerat som en allmännyttig idrottsfören som verkar på ett område inom 74 hektar. Bolaget äger marken, maskiner samt har all personal anställd.