Ekarnas Golfklubb

E-post
info@ekarnasgk.se
Hemsida
http://www.ekarnasgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Balders Väg 12
46731 Grästorp
Årtal bildande
1970
Första ordförande
Bertil Johansson
Årtal invigning
1970
Banarkitekter
Jan Andersson 18-håls banan.
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1100
Bankaraktär
Parkbana-Ekarnas golfbana är inte särskilt lång, men smal och knixig här och var och med en kvalitet på greener och fairways som fått mycket lovord de senaste åren. Gästspelare är nästan lyriska i sina vitsord över banans skick och återkommer år efter år. Våra egna medlemmar ger banans skick så högt betyg att det endast överträffas av en handfull andra banor i Sverige!
Klubbens historia började i slutet av 60-talet. Då var det ett kamratgäng som bodde i kvarteret ”Gösen” som var sanna golfentusiaster och tänkte att det skulle vara kul att ha en egen bana på orten. Sagt och gjort. Man gick och frågade bågskytteklubben om de fick slå lite golfslag på deras gräsyta där det tränades bågskytte. Från kvarteret sett var det fyra minuters promenad. Idag är bågskytteklubben golfklubbens granne.
Den första banan bestod av tre hål. Man lade ut gummislangar som var 50 cm långa som fungerade som hål i början. Man utvecklade banan efterhand och istället för gummiringar så grävde man ner kaffeburkar i marken. Där spelades det golf under en säsong och man samsades om platsen med bågskyttarna. Året var 1969.
Året därpå gick man till kommunen och frågade om man fick anlägga en sexhålsbana där nuvarande träningsområde ligger. Svaret blev positivt. Då bildade man Ekarnas Golfklubb 16 mars 1970. Ordförande blev Bertil Johansson. Han var också den största drivande kraften till bildandet av klubben. Övriga ledamöter blev Bo Holmgren, Leif Nilsson, Lars-Erik Westman och Ingemar Bengtsson. Medlem nummer ett blev Siwert Ask, ett nummer han fortfarande innehar.
Området som var betesmark för djur plöjdes upp och man anlade greener och sådde fairway till en korthålsbana med sex hål. Allt blev klart på mindre än en vecka. På området växte det stora gamla ekar, därav klubbens namn. Kostnaden för anläggningen av den första banan blev noll kronor. Gräset skänktes av vägverket som också bistod med såmaskiner mm och allt övrigt arbete bedrevs ideellt. Banan var klar för spel 1971.
1974 stod 9-hålsbanan klar och klubben valdes in i SGF. Man hade då fått mer mark i anspråk och banarkitekt Nils Sköld hade varit på besök och hjälpt till med ritningen över hur banan skulle se ut. Ekarna hade vid den här tiden Sveriges lägsta medlemsavgift, c:a 350 kronor och blev en av de första så kallade ”brevlådeklubbarna”. Som mest var medlemsantalet över 4000 medlemmar. Detta medförde att klubben fick en mycket god ekonomi.

De personer vi har att tacka för att Ekarnas Golfklubb existerar, är gänget från kvarteret Gösen. Utan deras brinnande intresse och engagemang, samt deras otaliga antal ideella timmar skulle aldrig klubben vara där den är idag.
Mannen med den perfekta svingen till höger är Börje Svensson.
Avslutningshålet över Nossan upp mot klubbhuset.