Eslövs Golfklubb

E-post
info@eslovsgk.se
Hemsida
www.eslovsgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Ellinge 3605
24193 ESLÖV
Årtal bildande
1966
Första ordförande
Johan Björling
Årtal invigning
1969
Banarkitekter
Anders Amilon och Ture Bruce
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
0
Bankaraktär
Svagt kuperad park och skogsbana i Brååns dalgång.
Eslövs Golfklubb ligger på historisk mark som tillhör Ellinge
herresäte med anor från 1100-talet. Det nuvarande
slottet kan skymtas från hål 11 och 12.
I Ellinges ägarlängder hittar vi bland andra riddaren Niels
Svendsen Sparre som stödde Kalmarunionens regenter,
drottning Margareta och Erik av Pommern. En annan
berömd slottsherre var Wilhelm Bennet, som övertog Ellinge
1724. Bennet, en av Karl XII:s generaler, blev senare
landshövding i Malmöhus län. Dottern, Christina Brita,
gifte sig 1742 med Carl Fredrik Dücker. Den Dückerska
släkten kom att inneha Ellinge i 147 år.
1966 sammanträffade några Eslövs golfentusiaster med
Ellinges dåvarande ägare, Hans-Christian Wehtje. Mötet
ledde till att dessa eldsjälar på stående fot fick löfte om ett
idealiskt markområde till sympatiskt arrende, dessutom
en personell arbetsinsats från Ellinge gods som gjorde att
planerna på en golfklubb förverkligades.
Banan invigdes officiellt med 9-hål 1969 som var ritade av
Anders Amilon, som även något år innan ritat Bokskogen
golfbana. Men redan 1974 utökades banan till 18 hål av
Ture Bruce som ritade nio nya hål och delvis ritade om de
gamla hålen.
Ture Bruce, som ritat banor som Barsebäck GCC, Landskrona
GK och Mölle GK, skapade en svagt kuperad bana
som ligger längs med Bråån. 1978 försågs hela banan med
automatisk bevattning.