Saxå Golfklubb

E-post
saxagk@telia.com
Hemsida
saxagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Saxån
58292 Filipstad
Årtal bildande
1964
Första ordförande
Karl-Gustav Zimmerman
Årtal invigning
1967
Banarkitekter
Nils Sköld (9 hål) och John Bäckman (9 hål)
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
450
Bankaraktär
Skogs- och parkbana med frekvent och påtaglig sjökontakt.
Järnframställning
Saxå Bruks historia går tillbaka till senmedeltiden, det finns belägg för järnhantering här från 1540. Saxås järnstämpel som användes för att märka järnet består av ett S i en ring och fastställdes av Kongl. Bergs Collegii 1828. Det återfinns i dag i golfklubbens emblem. Driften vid Saxå hytta upphörde 1916.
 
Klubbhusområdet är idag placerat runt det gamla järnbruket. Masugnen är inbyggd i det fyrkantiga huset närmast bron. Nedströms hyttan finns den runda, höga rostugnen och intill den låg malmkrossen. Längre ned ligger stampen som användes för krossning av slagg.
Stångjärnssmedjan låg mittemot hyttan på andra sidan bäcken. Klubbhuset var tidigare kolhus. I klubbhuset finns restaurang, omklädningsrum och toaletter. Vid dammen ligger den före detta tvättstugan som nu är golfshop och kansli. Längre upp längs bäcken, vid utslaget för hål 16, finns rester av ett torpställe och ruinen av kvarnen vilken användes till i början av 1930-talet.
 
Herrgården, Mellangården och parken köptes 1984 av gästgivare Carl Jan Granqvist. 2010 köpte han även den mark som banan ligger på och Saxå Bruk bildades. Hyttan är skyddad som fast fornlämning enligt Kulturminneslagen. Länsstyrelsen har således ett visst ansvar.

Golfen kom till Saxå.
 Den ursprungliga 9-hålsbanan stod klar för spel 1967 och bestod av nuvarande hålen 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 18. Resterande 9 hål anlades 1988, var spelklara 1991, men invigdes inte förrän 1994.
 
Saxå GK hade sin hittills främsta sportsliga topp i slutet av 80- och början på 90-talet då en ung generation bestående av främst ungdomar från Hällefors gjorde en satsning. 1987 gick herrlaget upp i division 2 vilket då benämndes som det bästa som hänt klubben. Två spelare från denna generation testade sina vingar internationellt och det ledde till collegestudier i USA och spel på undertouren till PGA-touren.
 Klubben stod värd för RM, två generationer mixed, regnsommaren 1993.
 
Ryktet från slutet av förra seklet som mellan-Sveriges svåraste och mest fostrande golfbana är numer betydligt överdrivet. De senaste 20 åren har en rad projekt för att förenkla och snabba på spelet genomförts. Klubben marknadsförs idag som Sveriges naturskönaste bana med vattenkontakt vid 12 av de 18 hålen. Banan ligger inbäddad i trolska Bergslagen och är en sann naturupplevelse.
 
När Anders Forsbrand i början av 90-talet tog ut sin drömbana i tidningen Expressen representerades Saxå med inte mindre än två hål.

Gastronomin kom in i bilden.
 2022 donerade Carl-Jan Granqvist Saxå Bruk och Saxå blir säte för stiftelsen Aptitum, Aptitums övergripande syfte är att sprida kunskap till yrkesverksamma inom besöksnäringen, forskarsamhället samt till en allmänhet om nordisk och svensk gastronomi, det vill säga måltidskunskap med njutning i fokus. Stiftandet möjliggjordes genom en generös gåva från Erling Perssons stiftelse. Stiftelsen har ett nära samarbete med flera måltidsakademier.