Emmaboda Golfklubb

E-post
info@emmabodagk.se
Hemsida
www.emmabodagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kyrkogatan
36154 VISSEFJÄRDA
Årtal bildande
1976
Första ordförande
Jan-Peter Kullin
Årtal invigning
1982
Banarkitekter
Åke Persson och Arne Sjögren
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
650
Bankaraktär
Park- skogsbana
I början av 1970-talet skedde en stor expansion i kommunen. Ett av samtalsämnena var varför vi inte har en golfbana i Emmaboda.

Våren 1976 bildades en interimsstyrelse och bollen var i rullning. Arbete påbörjades med att försöka bygga en egen golfbana. Ett flertal markområden undersöktes men till slut fastnade man för området i Vissefjärda som heter Björketorp.

Klubben erhöll dispositionsrätt och arrenderade marken av Växjö Stift. Ritningar och anbudshandlingar på en 9-håls golfbana togs fram.
Den 22 augusti 1982 slår Sven Tumba invigningsslaget på den nya golfbanan.
Några år senare tillsätts en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att bygga ut med ytterligare 9 hål. 1992 invigs så den nya 18-hålsbanan av Ingemar Johansson.

1988 har klubben 3 790 medlemmar och medlemsstopp införs.

1985 anställs Farid Guedra som tränare på klubben. Under 1980-talet kom Vijay Singh till Vissefjärda och började i träning hos Farid. 1995 utsågs Vijay Singh till klubbens hedersmedlem.

2002 köpte klubben markområdet av Växjö stift.

I dag är klubben en multifunktionell anläggning som består av en 18-håls golfbana och en 9-håls övningsbana, golfstudio, stugby, camping med mer.
En annan viktig del för klubben är paragolfen, där vår medlem Mattias Claesson år 2000 erhöll Sportspegelns pris.
Golfens Dag 1980
En naturskön bild av golfbanan längs med Lyckebyån