Torekovs Golfklubb

E-post
info@togk.se
Hemsida
www.togk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Råledsvägen 31
26976 TOREKOV
Årtal bildande
1924
Första ordförande
Adolf Lichtenstein
Årtal invigning
1925
Banarkitekter
Sune Almqvist och Gösta Bohmansson (första banan), Erik Runfelt och Nils Sköld,
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1250
Bankaraktär
Linkskaraktär med havsutsikt från alla hål.
Längst ut på Bjärehalvön har golf spelats sedan 1900-tal då badgästerna slog sig ner runt strandheden. 1924 grundades Torekovs GK och efter dagens mått stod en enkel 9-håls bana färdig 1925. Elitgolfaren bandydoktorn; Sune Almqvist lyckades intressera en hel del badgästpionjärer för golfspelet och enades om att i området få till stånd en riktig golfbana. På heden söder om Ydre Hall klippte man upp nio runda plättar med en kökssax, hål grävdes och försågs invändigt med tomma ansjovisburkar.

Det dröjde sedan nästan 50 år, fram till 1974, innan Torekov blev en 18-hålsbana.

Under slutet av 50-talet och 60-talet var Göran Kruse klubbens ordförande och detta var en mycket viktig och betydande period i klubbens historia. Viktiga beslut togs som var helt avgörande för att Torekov idag har en golfbana belägen på denna unika plats.

På 80-talet skaffades ytterligare mark och en om- och utbyggnad av banan gjordes och banan fick då delvis en ny skepnad.

Under de senaste 15 åren har klubben jobbat målmedvetet med att stärka linkskaraktären och vid varje förändrings- och utvecklingsarbete på banan finns en röd tråd och ett tydligt fokus på att förbättra spelupplevelsen för alla kategorier av spelare samt att höja finishen. Med hjälp av banarkitekten Caspar Grauballe har en långsiktig utvecklingsplan av banan tagits fram.

10 juni 2020 öppnades dörrarna till det nya klubbhuset som är klubbens enskilt största investering, en mötesplats dit alla är välkomna.
Georg Svensson ger generalskan Amundson golfinstruktioner (1927).
Hål 7 med utsikt mot Hallands Väderö och Torekov.