Hasselabygdens Golfklubb

E-post
hasselabygdensgk@gmail.com
Hemsida
https://www.hasselabygdensgk.com
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Franshammar 121
82998 Hassela
Årtal bildande
1992
Första ordförande
K A Westerberg
Årtal invigning
1992
Banarkitekter
K-A WESTERBERG
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
300
Bankaraktär
Vår bana ligger belägen ca 2 km från centrala Hassela (efter vägen mot Delsbo) och är en bana i mycket naturskön miljö omgiven av skog, vatten och ängsmark.
KA Westerberg grundade hösten 1969 Hasselakollektivet, ett hem där ungdomar med missbruk, kriminalitet och annan problematik fick hjälp och stöd till ett nytt liv. Han var en nytänkare och pionjär inom detta område. Westerbergs ursprung var från arbetarklassen. Han valde också idrotten (fotboll, ishockey, bandy, idrott, gymnastik) och han själv menade att han var en mycket duktig fotbollsmålvakt uppe i födelsestaden Umeå.
En militär karriär bidrog till den akademiska utbildningen, samt utvecklade Westerbergs tidigare idrottsledaregenskaper till ett ledarskap som skulle forma den lyckade verksamhet han byggde upp genom åren. KA hamnade i Stockholm som föreståndare och idrottslärare på en Internatskola och redan här kom han i kontakt med golfen. Hans svärfar spelade också golf. Golf var på sextiotalet en sport för överklassen, men tack vare Ingemar Stenmarks och Björn Borgs framfart i andra socialt klassade idrotter, såg KA redan då att möjligheten att golf kunde bli en sport för alla. När KA med familj och flyttlass styrde kosan från Stockholm till Hälsingland, fanns det en stor vilja att förändra livsvillkoren för de mest utsatta i samhället. Politiskt engagerade sig KA lokalt men också i regional- och rikspolitiken.

Golfbanan, från tanke till verklighet. KA med familj, personal och ungdomar från Hasselakollektivet, blev redan tidigt på 70-talet medlemmar och aktiva i Hudiksvalls Golfklubb. Här hittade KA kärleken på allvar till denna härliga sport! Under många somrar, där KA stod och funderade över livet och tingen och spejande över den idylliska miljö som fanns runt Kollektivet, kom ofta funderingarna tillbaka –”Kanske jag skulle kunna bygga en golfbana här!” Han kontaktade också Iggesunds bruk gällande arrende av marken. Politiskt korrekt var det inte, denna ”moderatbandy”, men KA, socialdemokrat med ursprung i arbetarrörelsen, menade framför allt att de ungdomar som var placerade på kollektivet skulle i sin upprättelse mot samhället få möjlighet att introduceras i denna sport. Sagt och gjort! Ännu en gång vågade Westerberg lita till sin intuition, han startade bygget vintern 1990 – 1991! (De första 9 hålen – nuvarande 9-10-11-12-13-14-16-17 samt 18) Personal och ungdomar var med från allra första början. Naturligtvis hyrdes kompetens in, och då många bybor med traktorer, skogsmaskiner och annat kunnande. KA menar också att utan sin livskamrat Gunsan hade inte Hasselakollektivet eller någon golfbana blivit verklighet!

1991 Ranchen samt övningsgreen och green 8 byggdes.
1992 öppnades de första 9 hålen för allmänheten.
1993 Nuvarande green 1 byggdes
1994 Caféstugan byggs
1997 Green 15 byggs
1997 Bana 3,4,5 och 6 byggdes (togs i bruk 1999)
1997 7:ans green byggdes
1999 Caféstugan byggs ut
2003 Par 6 banan delades upp i 2 banor och 2:ans green byggdes. (Nuv. hål 2 och 3)
Kuriosa 1969 planterade KA träd tillsammans med första kullen av elever, som han sedan fällde för att bygga golfbana! (Hål 2-3-4-5-6) Golfkontoret låg från början i Kollektivets lokaler. KA spelade ned sig till 18 i hcp. Många personer finns att nämna i denna fantastiska resa, som politiker i Hassela och alla andra bybor, INGEN NÄMND OCH INGEN GLÖMD

Slutord. Ja det är många som har varit viktiga i byggandet av en golfbana mitt i skogen. Av en socialdemokrat med visioner samt ett politiskt engagemang för ett bättre samhälle för alla. Westerberg förstod tidigt att golfbanan var det som kunde knyta hela bygden tillsammans. Undertecknad började arbeta 1997 och såg golf som en märklig sport. Provade för 2,5 år sedan och är nu en passionerad spelare på den mark där KA stod på 70-talet och pratade med sig själv om en vision för framtiden. En vision som blev verklighet och detta år byter skepnad. Klubben tar över ägandet och vi byter namn till Hasselabygdens GK, ett passande namn sett ur ett historiskt perspektiv, eller i ur ett KA perspektiv… det som förenar hela Hasselabygden!

Hassela 2013-03-12

Vid anteckningarna Kenneth Engström, 18,8 hcp
Hål 18
Vy från tee på hål 18