Lunds Akademiska Golfklubb

E-post
info@lagk.se
Hemsida
info@lagk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kungsmarken
22592 Lund
Årtal bildande
1936
Första ordförande
John (Jopas) Forsman
Årtal invigning
1936
Banarkitekter
De första nio hålen lades ut av engagerade golfentusiaster under 1910/1920-talen. Banarkitekt för hålen 1-9, vilka öppnades 1936-09-11, var Stig Boström. Banarkitekt för hålen 10-18 , vilka öppnades 1956-09-11, var John Morrison.
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1497
Bankaraktär
Park- och naturbana i naturreservatet och Natura 2000-området Kungsmarken
Den tredje december 1925 bildades Lunds Golfklubb efter att, Södra skånska infanteriregementet /Södra skåningarna (I 25), flyttats från Lund till Ystad och därmed lämnat sitt övningsområde på Kungsmarken. Sannolikt hade golfspel redan tidigare bedrivits i området under perioder, när militären inte aktivt utnyttjade området. Detta har dock hitintills inte gått att tidsmässigt dokumentera. Vid bildandet av Lunds Golfklubb 1925 existerade en enkel golfbana på övningsområdet, bland annat på ytor som upptogs av militärens skjutbana. Invigningstävlingen spelades 1926-04-19 på en bana som i stort var identiskt med klubbens nuvarande nio första hål. Av okänd anledning tynade verksamheten i Lunds Golfklubb bort omkring 1929, men privat/oorganiserat spel verkar ha fortsatt på Kungsmarken.
Efter att militären lämnat Kungsmarken 1925 och Flyinge Kungsgård slutat slåttra ängsmarkerna på området 1928 uppstod en diskussion om vad som skulle hända med området. En motion i riksdagen föreslog att området skulle styckas upp till egnahemsjordbruk, vilket väckte protester från olika tidiga naturvårdande organisationer, och också från Lunds universitet. Efter ett antal år av diskussioner och utväxlande av skrivelser beslutade riksdagen att 1935 överföra förvaltningsansvaret för Kungsmarken från domänstyrelsen till Lunds universitet.
Den 29 maj 1935 lämnade LUGI (Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening) in en ansökan till Stora konsistoriet (vad som idag skulle vara universitetsstyrelsen) på universitetet om att få anlägga en golfbana i Kungsmarken. I skrivelsen framfördes bl.a. att: ”Allmän idrott, fotboll och utomhustennis …. finnas visserligen möjlighet att bedriva ….., men dels måste de anses såsom idrottsformer som fordra en ganska kraftig konstitution. En stor del av studenterna äro ej nog kraftiga härtill. Det torde därför vara synnerligen angeläget att möjliggöra också för dessa att idka någon form av idrott ….. .”
Den 1 juni 1935 beslutade Stora konsistoriet att en golfbana kunde anläggas på Kungsmarken. Efter ett utrednings- och tillståndsförfarande rörande områdets botaniska och historiska värden, kunde banan på Kungsmarken invigas den 11 september 1936. Efter att ytterligare mark tillförts universitetets förvaltning kunde 9-hålsbanan utvidgas med ytterligare 9 hål, vilka invigdes 1956-09-11.
1974 bildades ett naturreservat för Kungsmarken och 2005 togs området också upp bland de s.k. Natura 2000-områdena inom EU. Detta medförde speciella skötselföreskrifter för området, vilka medför effekter på golfspelet – inte minst i form av den ”världsberömda” höga ruffen under delar av spelsäsongen. Vår anläggning innefattar numera allt en modern golfklubb kan erbjuda som en klassisk golfbana, driving range med toppmoderna Golfstudio Holger Crafoord, övningsområde och inomhushall i klubbhuset. I klubbhuset finns även vår golfshop med fullt sortiment, moderna konferenslokaler och så klart vår restaurang Matstudio Kungsmarken!
Kronprins Gustaf Adolf, sedermera kung Gustaf VI Adolf, inviger det första klubbhuset på Kungsmarken den 12 september, 1938.
Vy över hål 1 och hål 18 där den vackra, men svårspelade ruffen, skymtas till vänster i bild.