Rossöns Golfklubb

E-post
rossonsgk@gmail.com
Hemsida
www.rossongk.nu
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Näset 170
88395 Rossön
Årtal bildande
1991
Första ordförande
Baltzar Gustavsson
Årtal invigning
2000
Banarkitekter
Sune Linde
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
9
Antal medlemmar idag
270
Bankaraktär
Välskött skogsbana med utmanande fairways som prioriterar precision före längd.
Rossöns GK är den klubb som först introducerade golfsporten i Strömsunds kommun. Klubben bildades år 1991. Med små ekonomiska medel och mycket ideellt arbete kunde banan succesivt byggas klar under resterande del av 90-talet. Invigning av 9-hålsbanan skedde i oktober 2000.

Under 2000-talet har banan och anläggningen fortsatt att utvecklas och förbättras genom bl a:
•Byggande av maskinhall och klubbhus
•Diverse förbättringar av banan med breddning, dränering m m.
•Anläggande av alternativa teen, så att det numera går att spela 18 hål
med olika karaktär till 9 greener
•Byggande av teen med konstgräs
•Skapande av övernattningsmöjligheter samt ställplats för
husbilar/husvagnar i anslutning till klubbhuset.
•Byggande av carport för golfbilar

Rossöns GK är en välkomnande klubb där man spelar sin golf utan stress och för det mesta utan köer.
Klubbhusområde och drivingrange 1992
Klubbhusområde och drivingrange idag