Lökeberg Golfklubb

E-post
info@lokeberggk.se
Hemsida
lokeberggk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress

41767 Göteborg
Årtal bildande
2007
Första ordförande
Lennart Jansson
Årtal invigning
1990
Banarkitekter
Anna och Lennart Krüger
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
9
Antal medlemmar idag
100
Bankaraktär
Parkbana
Lökeberg Golfklubb bildades 2007 av ett antal medlemmar i Marstrand Golf Club, en klubb som av olika anledningar avvecklades detta år. Lökeberg GK tog då kontakt med familjen Krüger, som drev en Pay-and-Playbana med bra läge mellan Kungälv och Marstrand.

Nyttjanderättsavtal tecknades mellan klubben Lökeberg GK och banägaren GGG AB, vari reglerades ekonomi, varaktighet, ansvar mm.
Inledningsvis bestod klubben av medlemmar från den ovannämnda klubben (MarGK). Nya medlemmar anslöt efter hand och klubben växte snabbt till ett par hundra medlemmar.

LöbGK har inriktat sig på att vara en enkel klubb med lugn atmosfär, särskilt lämplig för nybörjare och äldre. Tävlingar anordnas med huvudsyftet att även få personer som aldrig spelat en tävling att våga göra detta. Klubben och även banägaren samarbetar med andra föreningar och anläggningar för att komplettera och utveckla medlemmarnas golfutövande.

Själva banan, ’Gullbringa Pay and Play’ som drivs av familjen Krüger, har utvecklats genom åren till att bli en bra anläggning för nybörjare, äldre men även för den mer avancerade spelaren som önskar förkovra sig i inspel och närspel. I anslutning till banan finns drivingrange, puttinggreen, övningsbunker samt område för pitch- och chipträning.

Denna ursprungliga banan stod färdig 1990 och hade 9 hål alla par 3, vilket sedan ökades till 12 hål.
Därefter har den byggts om till en slopad 9-håls par 31-bana, med 4st par 4-hål och 5st par 3-hål.
Banans 9 hål har varierande svårighetsgrad, där precision lönar sig före långa slag. Greenerna är plana och väldränerade.