Wittsjö Golfklubb

E-post
info@wittsjogk.se
Hemsida
wittsjogk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Ubbaltsgården 4054
28022 Vittsjö
Årtal bildande
1962
Första ordförande
Carl-Sigvard Roos
Årtal invigning
1965
Banarkitekter
Anders Amilon första 9 och Nils Sköld sista 9
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
690
Bankaraktär
Skogs- och ängsbana. Utöver ett antal mindre diken och vattensamlingar finns en liten sjö - Ubbaltsgylen, som utgör ett bollslukande hinder på 17:e hålet.
Vittsjö var under större delen av1900-talets första halva en stor turistort med många pensionat. under senare delen av 50-talet ökade allmänhetens intresse för utlandsresor. I försök att bibehålla intresset för Vittsjö som turistort föddes, i Vittsjö Turisttrafikförening, 1958 idén att anlägga en golfbana. Sedan man förkastat olika förslag till placering av banan fastnade man för nuvarande plats, en skogsfastighet ägd av bröderna Carl-Sigvard och Axel Roos. Anläggningsarbetena påbörjades 1961.
Wittsjö Golfklubb bildades den 27:e mars 1962 och redan samma år fanns möjlighet att spela 9 hål med fairway omgiven av djungel. 1964 valdes klubben in i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 83. Banan invigdes officiellt den 21:a maj 1965. Klubben förfogade då över en undantagsstuga som renoverades upp till ett enkelt klubbhus. Denna stuga kallas idag för lillstugan och hyrs av klubben ut till golfgäster.
Ett par år in på 70-talet påbörjades anläggandet av 18-hålsbanan vilken invigdes den 23:e maj 1975. Ungefär samtidigt fick klubben begränsad tillgång till nuvarande centrumanläggning. Nyttjandet utökades och 1994 förvärvade klubben hela centrumanläggningen med tillhörande byggnader samt lillstugan.
Utöver golfbana och drivingrange finns ett välordnat övningsområde. Härtill finns golfrestaurang, proshop och uppställningsplats för husbilar. Från och med 2018 finns därtill 6 stugor av varierande storlek till uthyrning
Golflektion med Bernhard Jones, från Isle of Man, verksam som tränare i Vittsjö 1969 - 1972. I bakgrunden klubbens nuvarande centrumanläggning.
Huvudbyggnaden i centrumanläggningen inrymmande restaurang och omklädningsrum som den ser ut idag 2023.