Orust Golfklubb

E-post
info@orustgk.se
Hemsida
www.orustgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Morlanda 135
47493 Ellös
Årtal bildande
1982
Första ordförande
Jan Wallgren
Årtal invigning
1985
Banarkitekter
Lars Andréasson
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1222
Bankaraktär
Seasidebana med linkskaraktär
Banans historia
Uppe vid 12:e tee låg i många år Karl L Johanssons lanthandel. När butiken revs hittade man under en linoleummatta ett brev och några fotografier, tagna över Morlanda Säteri och området där Orust Golfbana nu ligger.
Tack vare Roger Andersson har Orust GK fått tillgång till bilden, vilken sannolikt är tagen någon gång på 40-talet.
Det är inte riktigt lätt att orientera sig, men om man har Morlanda kyrka och det Bildska huset - intill driving rangen - som riktpunkter är det lättare att förstå från vilka positioner bilderna är tagna.

Orust Golfklubb - så började det
I maj 1981 samlades ett antal golfintresserade orustbor på restaurang Trolltorp för ett informationsmöte om en framtida golfbana. SGF:s normalstadgar antogs och en interimsstyrelse bildades. Som ordförande valdes Jan Wallgren och till sekreterare Bengt Hansson. Under hösten fastställdes stadgarna och SGF:s styrelse accepterade klubben som medlem. Formellt valdes klubben in som medlem 167 på Golfförbundets årsmöte 1982.
Säsongerna 82-84 bedrevs verksamheten med en drivingrange utanför Trolltorp. Ansvarig pro var då Graham Clarke. Efter mycket sökande och mängder av alternativ beslöts slutligen att försöka bygga banan på Morlanda Säteris marker. Då säteriet sedan 1969 är klassat som naturreservat började en lång procedur med diverse myndigheter. Med något undantag var dessa positiva. Dispens för igångsättning av banbygget erhölls i juni 1984. De första nio hålen byggdes juli - september 1984. Totalkostnaden uppgick till knappt 500.000 kronor. Banan öppnades för spel den 15 juni 1985 och invigdes formellt i augusti samma år. Hagge Geigert slog invigningsslaget. 1985 påbörjades de sista nio hålen och dessa öppnades i juni 1987.
Bild över dagens hål 9 och 10
Bild över hål åtta och fjorton vid Malö Strömmar