HaningeStrand Golfklubb

E-post
info@haningestrand.se
Hemsida
www.haningestrand.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Box 556
13625 Haninge
Årtal bildande
1992
Första ordförande
Ove Lexhed
Årtal invigning
1995
Banarkitekter
Husbybanan Bengt Lorichs och Jeremy Turner.
Strandbanan Bengt Lorichs
Antal hål invigning
10
Antal hål idag
36
Antal medlemmar idag
2500
Bankaraktär
Husbybanan är en öppen s.k. parkbana byggd på åkermark. Vid torra perioder skiftar den karaktär och spelas då som en linksbana.

Strandbanans karaktär är en blandning av skogs- och parkbana. Den är tekniskt utmanande och utnyttjar på ett finurligt sätt naturens egna former.
Klubben blir 1992 invald i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 336 i landet. 1994 godkände Haninge kommun byggnadslovet för golfbanan och klubbhuset. I slutet av augusti månad 1995 öppnas banan för spel på 10 hål. Resterande 8 hål färdigställs under hösten detta år. Klubbhuset står också färdigt under augusti. Som klubbens första kommitté bildas medlems- och klubbkommittén. 1996 öppnas 18 hål för spel.

Den 31 maj 1997 har klubben officiell invigning. Invigningen förrättades gemensamt av Haninges kommunalråd Staffan Holmberg och Stockholms Golfförbunds ordförande Leif Ledmyr. Invigningsslaget slogs av vår dåvarande ordförande Nils Krondahl med en hundraårig golfklubba.

HaningeStrand GK blir 36-håls klubb i januari 2021 med två 18-håls banor tillgängliga för spel då beslut tas att arrendera närliggande Husby golfbana av markägarna Aina och Gunnar Sundelius.
Hål 3 på Strandbanan