Stockholms Golfklubb

E-post
kansli@stockholmsgolfklubb.se
Hemsida
stockholmsgolfklubb.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kevingestrand 22
18257 Danderyd
Årtal bildande
1904
Första ordförande
Viktor Balck
Årtal invigning
1904
Banarkitekter
Fågelbacken, 1904, Ladugårdsgärde: Okänt
Storängsbotten, 1906: Okänt. Möjligen hovstallmästare C.G. von Platen eller viceamiral Henry Lindberg.
Råsunda, 1912: George Roberts (golfprofessionist)
Sticklinge, 1926: H.G. MacDonald
Kevinge, 1932: Rafael Sundblom
Antal hål invigning
7
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1000
Bankaraktär
Kuperad parkbana
Stockholms Golfklubb bildades 1904, samma år som bildandet av Svenska Golfförbundet. Klubben är Skandinaviens tredje äldsta golfklubb med Köpenhamns Golfklubb grundad 1898 och Göteborgs Golf Klubb grundad 1902, som äldre syskon i den Skandinaviska golffamiljen.

Initiativtagare till bildandet av klubben var bl.a. Edvard Sager som byggt en privat bana redan på 1880-talet på Ryfors i Västergötland. Bland entusiasterna fanns också kronprins Gustav Adolf, senare kung Gustav VI Adolf, som var klubbens ordförande under 10 år. Hans son, prins Bertil, var under hela sitt liv en av klubbens flitigaste spelare.

Stockholms Golfklubb började tidigt med att arrangera mästerskapstävlingar och redan på 1910- och 1920-talen avhölls såväl internationella som svenska mästerskap med framgång för spelare från klubben. Stockholms Golfklubb har alltsedan dess fostrat många duktiga spelare och arrangerat många mästerskap. Bland de senare mästerskapsarrangemangen kan nämnas EM Girls 2000 och Match-SM 2005.

Stockholms Golfklubb har vistats på fem olika banor alltsedan klubben bildades 1904:
Fågelbacken, Ladugårdsgärde (1904 - 1906), Storängsbotten (1906 - 1912), Råsunda (1912 - 1926), Sticklinge, Lidingö (1926 - 1931). Kevinge, Danderyd (1932 - )

Klubbens förste pro, eller golfprofessionist som det hette på den tiden, var mr Cobby, som anställdes 1908. Efter ett kort mellanspel av mr Tabor, anställdes Edwin (Ted) Roberts 1914. Ted Roberts var bror till George Roberts, som var professional på Göteborgs GK sedan 1912. George medverkade aktivt till broderns anställning på Stockholms GK. Ted Roberts förblev klubbens professional fram till 1978.

Stockholms GK fostrade tidigt en svensk golfelit, där Erik Runfelt, som kom till Stockholm från Göteborg i slutet av 1920-talet, är den förste i raden. Han vann Svenska Internationella Mästerskapet (SISM) 1929 på Sticklinge. Sune Malmström, med tunga meriter från tennisen, blev sedan snabbt klubbens bäste spelare som 1932 också vinner SISM.
Senare, under 50- och 60-talet kan nämnas bröderna Elis och Arne Werkell (professional), Harry Fakt, G. A. Bielke, Rune Karlfeldt och Claes Jöhncke, med flera.

På damsidan fanns bland andra Ellis Janzon och Britt Mattsson.

Bland Stockholms Golfklubbs många bidrag till golfens utveckling i Sverige märks bland annat landets första riktiga banarkitekt, Rafael Sundblom, samt hans lärjunge Nils Sköld, som är vår hittills mest produktive banarkitekt med närmare 90 svenska banor. Hemmasonen Peter Nordwall, i sin tur fostrad av Nils Sköld, är även han en av de mest kända banarkitekterna i Sverige.

Rafael Sundblom ledde byggnationen av Kevingebanan, där firman Colt, Allison & Morrison till slut fick uppdraget att designa banan, som har tydliga spår av Harry Colts designfilosofi. För själva banbyggnaden anlitades den brittiska firman Hawtree & Taylor.

Genom åren har Kevinge genomgått ett flertal ombyggnader under ledning av banarkitekterna Nils Sköld, Peter Nordwall, Tommy Nordström, Pierre Fulke, Adam Mednickson och senast Christian Lundin.