Linköpings Golfklubb

E-post
info@linkopingsgk.se
Hemsida
www.linkopingsgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Universitetsvägen 8
58330 Linköping
Årtal bildande
1945
Första ordförande
Elis Nordquist
Årtal invigning
1949
Banarkitekter
Rafael Sundblom
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1620
Bankaraktär
Park- & skogsbana
Linköpings GK bildades 1945
Klubbens förste ordförande var major Elis Nordquist.
Då banan skulle byggas rådfrågades och anlitades Sveriges då främste golfbaneexpert, Rafael Sundblom för att finna lämplig plats och anlägga banan. Från början hade banan 6 hål men byggdes allteftersom ut i etapper till, som det är idag 18 hål.
Banan invigdes 24 september 1949 då H.K.H. prins Bertil hedrade banan med sin närvaro och slog ut första bollen på banan. Vid detta tillfälle hade banan 9 hål men på senhösten samma år höjdes röster för en utbyggnad.
Klubben har 1602 medlemmar.
Banan är en park och skogsbana.
Bauerhålet nummer 16.
Ombyggnation klubbhus. Klart juni 2022.