Alvesta Golfklubb

E-post
andfranzen@hotmail.com
Hemsida
alvestagolf.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kronobergshed
34263 Moheda
Årtal bildande
1987
Första ordförande
Olle Nilsson
Årtal invigning
1992
Banarkitekter
Björn Magnusson
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
875
Bankaraktär
Lätt kuperad park- och skogsbana som slingrar sig gram genom blandskog i Småländsk miljö. Alla hål ligger för sig själva. Greener är stora och svagt ondulerade.
I mars 1987 togs första kontakt mellan Olle Nilsson, Gunnar Nordlöf, Janne Bengtsson och Anders Franzén och man började sondera intresse och läge för golfbana i Alvesta kommun. Den 9 april hölls ett första klubbmöte och den 27 augusti ordnades medlemsmöte med 168 deltagare. Då beslutades att bilda Alvesta golfklubb och en första styrelse valdes med Olle Nilsson som ordförande och Anders Franzén som sekreterare.
I maj 1988 hade 405 personer anmält sitt intresse som medlemmar. Styrelsen arbetade under närmaste året med tänkbar lokalisering av en bana i gott samarbete med kommunen. Flera alternativ prövades.
Den 26 juni 1989 beslutar golfstyrelsen att förorda lokalisering till ett privat markområde på Kronobergshed mellan Alvesta och Moheda. Kommunen påbörjade här en förstudie för detaljplan. Under hösten kunde en drivingrange öppna med Macke Hennberg som tränare.
Under våren 1990 slutförde banarkitekt Björn Magnusson sitt uppdrag med banskissen och ett avtal om markarrende på 49 år kunde tecknas med markägaren på Dansjö Gård. Den 19 juni hölls extra årsmöte på hotell Rådmannen då såväl arrendeavtal, ekonomisk kalkyl som entreprenadavtal med Skanska godkändes. Efter lite turer kring bygglov kunde första spadtaget tas den 12 oktober och golfbanebygget kunde inledas. Beräknad kostnad 13 Mkr.
Under hela 1991 pågick byggnation av golfbana och klubbhus. Mycket frivilligarbete utfördes av många medlemmar. Skanska och Sparbanken var båda till stort stöd för klubben under och efter byggnationen.
Våren 1992 kunde styrelsen för första gången spela en runda på banan.
Den 27 juni invigdes golfbanan av Sven Tumba som slog första officiella utslaget, tätt följd av hemmasonen Joe Labero. De underhöll sedan medlemmar och press hela dagen och på kvällens invigningsfest.
1991 första test av banan med Gunnar Hansson, Jan-Olof Ericsson Skanska, Björn Graesén, Sven-Ove Andersson, Egon Olsson, Anders Franzén, Sten-Ove Nilsson Skanska, Björn Magnusson banarkitekt
Vacker och välskött golfbana som inbjuder till spel.