Marks Golfklubb

E-post
info@marksgk.se
Hemsida
https://www.marksgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Brättingstorpsvägen 28
51158 Kinna
Årtal bildande
1962
Första ordförande
Tandläkare Sven Bolmstrand
Årtal invigning
1965
Banarkitekter
Douglas Brasier och Jan Sederholm
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
33
Antal medlemmar idag
1300
Bankaraktär
Kinnaborg 18-hål, en kuperad parkbana där Häggån slingrar sig runt banan. Lydde 9 hål, kuperad skogsbana.
Under 50-talet hade Kinna IF ett framgångsrikt fotbollslag. Behovet av en bättre idrottsanläggning med plats för mer publik stod högt upp på agendan. Kommunalnämnden i Kinna tillsatte en utredning som leddes av kommunalingenjören Gunnar Johansson. Gunnar hittade ett till synes lämpligt område nedanför området Kinnaborg och tog fram skisser på den nya anläggningen.

Förslaget presenterades för riksantikvarien, men reaktionen var nedslående. Det var det hemskaste ämbetsmannen hade sett - Inget fel på skisserna förvisso, men att fördärva bygdens pärla med en dylik anläggning ansåg han vara förkastligt. Dessutom skulle en ny fornminneslag införas så tankarna på en ny idrottsanläggning grusades snabbt.

När fornminneslagen skulle införas 1960 kom Riksantikvarieämbetet på besök. Då hände något dramatiskt - när riksantikvarien, byggnadsnämndens ordförande och Gunnar Johansson står uppe vid minnesstenen bakom 2:ans green suckar Gunnar och säger:
- Skulle vi åtminstone kunna få anlägga en golfbana här?
Den något tillknäppte ämbetsmannen skiner upp och säger:
- Jovisst, varför inte. Den skulle smälta in fint i denna vackra miljö.

Det blev startskottet för Marks GK. En interimsstyrelse bildades och banarkitekten Douglas Brasier anlitades. Douglas gillade området skarpt och presenterade ett förslag på en 9-hålsbana. Budgeten för bygget var hissnande 45000 kr och driftskostnaderna beräknades till 15000 kr!

1962 gav Riksantikvarieämbetet klartecken för bygget och klubben bildades formellt samma år. De första 6 hålen öppnades för spel 1965 och året därpå var alla 9 hål på plats.

1983 invigdes 18 hål-slingan (arkitekt Jan Sederholm). Klubben köpte sedan sekelskifteshuset Valla 1986 som efter diverse anpassningar och utbyggnad togs i drift 1987. Klubben har sedan dess haft sitt kansli, shop/reception och restaurang på Valla.

2001 byggdes ytterligare 9 hål på området Lydde och 2011 tillkom ytterligare en 6-håls korthålsbana.

Klubben har stått värd för många tävlingar, inte minst Kinnaborg Open som tillhörde Telia- och Sverigetouren under många år. För några år sedan var man också värd för SM äkta makar och omdömet från deltagarna, oavsett spelnivå, var bara positivt. En härlig känsla och mycket vänligt bemötande, mycket rolig varierande bana i toppskick var omdömen som nämndes.
Pionjärgolf nedanför Kinnaborg på 60-talet. Här ligger dagens hål 4 och 5 på 18-hålsbanan Kinnaborg.
Hål 5 nedanför Kinnaborg, 60 år senare!