Lidingö Golfklubb

E-post
kansli@lidingogk.se
Hemsida
lidingogk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Trolldalsvägen 2
18130 Lidingö
Årtal bildande
1933
Första ordförande
Torsten Hérnod
Årtal invigning
1927
Banarkitekter
H.G. MacDonald/R. Sundblom/P. Chamberlain/J. Benestam
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1150
Bankaraktär
Lidingö Golfklubb är en något kuperad parkbanan där fairways ligger inbäddade bland vackra villor och välskötta skogsdungar mitt i Lidingö idylliska villastad endast 15 min med bil från Stockholm city.
En första Lidingö Golfklubb (LGK) bildades redan den 1 november 1924 med avsikt att anlägga en bana vid Sticklinge gård. Ritningar till en bana där hade gjorts av den engelske banarkitekten H G. Mac Donald på uppdrag av markägaren AB Lidingöstaden, ett av Svenska Handelsbanken genom Lidingö Tomtaktiebolag ägt bolag med uppgift att utveckla Lidingö som en villastad.

Stockholms Golfklubb (SGK) hade stiftats 1904 som nr 2 i landet med en 7-hålsbana på Storängsbotten och sedan 1912 flyttat till en 9-hålsbana på ett hörn av Järvafältet vid Råsunda. Den såg sig nu samtidigt om efter ny mark för en bättre bana.

Ett samgående med LGK blev därför aktuellt för SGK. Medlemmarna i den nybildade LGK ett femtiotal invaldes i SGK och därmed upphörde den första LGK, Stockholms Golfklubb skrev därefter kontrakt med AB Lidingöstaden om att anlägga en ny bana på Sticklinge att förhyras av SGK.

Den nya banans första nio hål togs i bruk i augusti 1926 och på eftersommaren 1927 var 18-hålsbanan klar för spel. Den var då landets första 18-hålsbana. De övriga tidiga 18-hålsbanorna blev Falsterbo och Båstad 1930, Djursholm 1931, Kevinge 1932, Hovås 1933 och Tylösand 1938.

Redan 1929 erbjöd AB Lidingöstaden, som ägde banan, SGK att förvärva den i stället för att förhyra den. Men styrelsen fann detta för riskfyllt, då kvaliteten på banan ej var alltför bra. Den sökte därför annan mark som man också fann i Kevinge. Där byggdes en ny bana från hösten 1930, som kunde tas i bruk i oktober 1932.

Lidingös bana lämnades åt sitt öde men arrendekontraktet fanns kvar. Tanken på en ny klubb föddes då helt naturligt. Men hur skulle den skapas?

Det blev en Lidingöbo, gymnastikdirektören Nils Harald Palm, som åtog sig att göra ett försök. Han kontaktade Per Hemberg, ordförande i AB Lidingöstaden, och fick dennes medgivande att överflytta åtminstone en del av SGK:s förpliktelser mot hans bolag på en ny klubb. Sedan han även väckt Torsten Hérnods, Cellulosabolagets chef, intresse för en ny Lidingöklubb och fått löfte om dennes medverkan infördes i tidningarna en inbjudan att bilda en golfklubb på Lidingö.

Vid detta möte den 5 april 1933 beslöts att bilda en ny Lidingö Golfklubb. De som betalade årsavgift det första året - 77 stycken - betraktades som stiftare av klubben. Den 12 maj 1933 hölls, ett konstituerande sammanträde och den första styrelsen valdes med Torsten Hérnod som ordförande. Han skulle komma att leda klubbens öden ända till 1951 och betyda mycket för dess utveckling. LGK invaldes samma år i Svenska Golfförbundet som klubb nr 13 i Sverige.

I dag
Idag upptar banan i huvudsak samma område som vid starten fast bansträckningen har lagts om ett flertal gånger. Genom att anlägga grästees, nya bunkrar, dammar och kanske inte minst genom att investera i en automatisk fairwaybevattning har kvaliteten på banan successivt förbättrats. Dessa åtgärder tillsammans med effektiva maskiner och duktiga banarbetare har gjort att vi idag kan erbjuda våra medlemmar och gästande spelare en förstklassig golfanläggning. Lidingö Golfklubb har idag ca 1150 medlemmar med spelrätt varav knappt 150 är juniorer.
SM 1941, klubbens första stortävling
Vacker vy från tee hål 14