Bredareds Golfklubb

E-post
info@bredaredsgk.se
Hemsida
https://www.bredaredsgk.se/
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Myrekulla
51391 Fristad
Årtal bildande
1992
Första ordförande
Per Ågren
Årtal invigning
1993
Banarkitekter
Klubbmedlemmar
Antal hål invigning
3
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1400
Bankaraktär
skogs/parkbana.
Första idén om en golfklubb I Bredared föddes i mars 1991. Det var inte förrän hösten 92 det blev lite mer handfasta planer. I starten var det fyra personer som drog igång. Under slutet av 92 och i början av 93 började det hela ta form i en gammal grustäkt. Ett klubbhus bestående av en skänkt arbetsbod och en drivingrange stod klart i maj 1993. Bredareds GK var igång!
Efter starten byggdes tre golfhål. Efter ytterligare en tid utökades banan till sex hål och sedan till nio hål. De nio hålen var klara till säsongen 1998. Detta år var medlemsantalet uppe i 600 aktiva seniorer. Redan 1999 började klubben planera för ytterligare nio hål och för att få en 18-hålsbana till stånd. Planen var att ha 18-hålsbanan igång till 2001. Banan invigdes den 15/6 2002. Samma år var medlemsantalet uppe i cirka 1400 viket i stort sett har stått sig sedan dess
Klubbhusets arbetsbod utökades med ytterligare två bodar som tillsammans bildade en U-form. Nästa steg var takstolar över den öppna platsen. 2003 startades en grupp vars uppgift var att ta fram ett alternativ till det gamla klubbhuset. Planerna omsattes i praktik 2005 och den 17/6 2006 invigdes det nya klubbhuset.
De senaste åren har klubben byggt om några av hålen. Bland annat med hjälp av allmänna arvsfonden. Vi har byggt fyra stugor till uthyrning och kompletterat med fler golfbilar.
Arbetet med att förbättra klubben och vår bana pågår ständigt med hjälp av medarbetare, ideella krafter och inte minst våra sponsorer. Vår drivingrange, som allt startade med 1993, byggdes om under 2021. En del ny del finns under tak och intill den nya rangen finns en golfstudio. Inom kort kommer en golfsimulator att installeras i studion.
Avslutningsvis lite om Bredareds klassiska klubbresa: En fantastisk resa där våra medlemmar lär känna varandra! Detta skapar Golf, Glädje och Gemenskap! Första resan fyllde en turistbuss som styrde mot Polen 2003. Sedan dess har det rullat på med allt mellan 50 och 100 deltagare. Enda undantaget har Coronaviruset stått för våren 2020 och 2021. I april 2022 kommer resan förhoppningsvis att kunna genomföras som vanligt.
Gamla klubbhuset.
Klubbhuset som byggdes 2006.