Klövsjö-Vemdalens Golfklubb

E-post
kvgk@telia.com
Hemsida
kvgk@telia.com
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Utanbergsvallarna 201
84597 KLÖVSJÖ
Årtal bildande
1988
Första ordförande
Lars Möller
Årtal invigning
1989
Banarkitekter
Sune Linde
Antal hål invigning
27
Antal hål idag
27
Antal medlemmar idag
304
Bankaraktär
Park och skogsbana

Historik över Klövsjö/Vemdalens golfbana

I augusti 1987 träffades vi, Jan och Lars Backskog och Storhognas ägare Bertil Lindgren. Vi samtalade om framtida möjligheter för sommarturism. Hotell och stugboende fanns det gott om tack vare all vinterturism i området. Golfen var på frammarsch i Sverige och jag föreslog att vi kanske skulle bygga en golfbana. Men var och till vilka kostnader? Men vi diskuterade vidare. Klövsjöborna skulle inte släppa till så mycket mark.
Jag fick dock uppdraget att fråga markägarna vid Utanbergsvallarna, där gammal fäbomark höll på att växa igen. På c:a 2 veckor var markfrågan muntligen löst. Då fortsatte vi att undersöka möjligheterna, så Lars och jag for till Björn Borg CC i Stockholm för att se en golfbana, vi hade aldrig sett någon förut. Bergs kommun och några fler markägare arrenderade ut mark för 18-hålsbanan. Vi fick hit specialister som besiktade området och hjälpte oss med kostnadsberäkningen. Sune Linde ritade banan.
Beräkningen slutade på 7 miljoner, men som visade sig inte skulle räcka. Lars fick i uppdrag att söka lokaliseringsstöd, och vi fick 3,5 miljoner.
Klövsjö Fritidsanläggningar, Storhogna och Vemdalsfjäll bidrog med 0,5 miljoner vardera. Resterande var banklån. Allt ideellt arbete är värt många miljoner. Till alla dessa. ETT STORT TACK!
Klövsjö 20211031 Jan Backskog

Idag har anläggningen 18 hål samt 9 hål korthålsbana och footgolf.
Vi har även range med lättare träningsmöjligheter.
Restaurang finns i anslutning till kansliet.