Söderåsens Golfklubb

E-post
info@soderasensgk.se
Hemsida
soderasensgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Risekatslösavägen 81
26771 BILLESHOLM
Årtal bildande
1966
Första ordförande
Sigurd Ingman
Årtal invigning
1970
Banarkitekter
Thure Bruce och Bengt Kadefors
Antal hål invigning
14
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1180
Bankaraktär
Park- & Skogsbana
Våren 1966 var det några golfintresserade personer i Åstorp som i en annons i lokalpressen kallade till ett sammanträde på Björnekulla.
14 personer mötte upp i syfte att starta en golfklubb i Nordvästra Skåne.
Eftersom Söderåsen ansågs vara lämplig mark för en blivande golfbana var det naturligt att klubbens namn blev Söderåsens Golfklubb.

Banan var först tänkt att byggas mellan Wrams Gunnarstorp och Åstorp mot Söderåsens sluttning, men då det var dags att fatta definitivt beslut hade markägaren ändrat sina planer för det tänkta området.
Man tog då kontakt med ryttmästare Ted Ankarcrona på Boserup fideikommiss som ställde sig väldigt positiv till planerna och kontrakt skrevs om att arrendera marken där nu banan är belägen.

Till hjälp med att planlägga banan hade man Thure Bruce och tillsammans med en bankommitté bestående av Sune Hermansson, Erik Lundström och Gösta Fälth skisserades olika förslag till en blivande golfbana. Det slutgiltiga förslaget ritades av Bengt Kadefors.

Våren 1969 påbörjades anläggningsarbetet och den 1 augusti 1970 öppnades banan för spel på 14 av hålen medan hålen 12-15, det s.k. Findusfältet öppnades först våren 1971.

Söderåsens GK har under åren etablerat sig som en känd och respekterad golfklubb, med en välskött utmanande skogs- och parkbana i ett naturskönt område. Hit har många av elitens stora spelare letat sig, framförallt för banans omväxlande karaktär med snabba och utmanande greener.