Strängnäs Golfklubb

E-post
info@strangnasgk.se
Hemsida
www.strangnasgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Kilenlundavägen 3
64591 Strängnäs
Årtal bildande
1968
Första ordförande
Carl-Herman Larson
Årtal invigning
1971
Banarkitekter
1968. 9 hålen - Ritad av Anders Amilon
1974. 18 hål - Ritad av Jan Sederholm och Lars Tedrup.
2002. 27 hål - Ritad av Peter Chamberlain
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
27
Antal medlemmar idag
1200
Bankaraktär
Strängnäs Golfklubb erbjuder en naturskön 27-hålsbana med tre 9-hålsslingor, omgivna av sekelgamla ekar. Denna park- och skogsbana betonar teknisk skicklighet framför slaglängd.
Strängnäs Golfklubbs historia är en berättelse om vision, gemenskap och uthållighet. Grundad 1968 av Carl-Herman Larson, Nils Granlöf och Sten Karlsson, började klubben som en enkel 9-hålsbana designad av Anders Amilon.

Trots utmaningar som extrem torka under de tidiga åren, drevs utvecklingen framåt av medlemmarnas engagemang och frivilliga arbete. Denna kollektiva ansträngning resulterade i att den första bollen kunde slås ut på banan 1971.

Under de följande åren växte klubben stadigt, och 1979 utvidgades banan till 18 hål. Denna expansion var ett bevis på klubbens växande popularitet och medlemmars dedikation.

År 2004 markerade en annan viktig milstolpe med invigningen av en 27-hålsbana, vilket ytterligare stärkte klubbens status som en framstående golfanläggning.

Genom åren har Strängnäs Golfklubb hanterat både naturliga och ekonomiska utmaningar, inklusive stormskador och bevattningssystem. Varje utmaning har mötts med samma anda av samarbete och innovation som präglade klubbens tidiga år. Idag står Strängnäs Golfklubb som en framträdande symbol för golfens tradition och framtida utveckling, berömd för sin vackra bana och fina gemenskap.