Malmö Burlöv Golfklubb

E-post
malmoburlovgk@telia.com
Hemsida
https://www.malmoburlovgk.com
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Segesvängen 5
21227 Malmö
Årtal bildande
1981
Första ordförande
Jonnie Årman
Årtal invigning
1984
Banarkitekter
L. Börjesson, Jan Sederholm, Tommy Nordström
Antal hål invigning
12
Antal hål idag
27
Antal medlemmar idag
1900
Bankaraktär
Öppen parkbana vid Sege å.
Malmö Golfklubb bildades första gången redan 1925 och golfbanan låg då på Bulltofta. Klubbens första ordförande var Ernst C.son Herslow. När flyget och flygfältet alltmer bredde ut sig fick golfbanan dock mindre plats. Det gjorde att Malmö GK 1935 lade ner sin golfverksamhet på Bulltofta.
Malmö GK första tränare var engelsmannen Mr Alfred Perry som 1937 blev Champion Golfer of the Year, dvs vann The Open Championship. Mr Perry spelade även i 3 Ryder Cup 1933, 1935 och 1937.

1981 återuppstod Malmö GK vid Segevång och Sege å. Malmös då starke politiker Nils Yngvesson var en av de starkast drivande som såg till att Malmö GK och Malmöborna återigen fick en plats att spela golf på.
Banan hade i ett första skede 6 hål och byggdes sedan ut i etapper. 1987 var 18 hål klara, de hål som idag har numrering 1-18. 2006 byggdes ytterligare 9 hål (19-27). Det innebär att klubben vid sitt 25-års jubileum hade en 27 håls bana.

Golfbanan ligger idag både i Malmö Stad samt i Burlövs Kommun. Sege å som slingrar sig genom banan och sätter sin prägel på 9 av hålen (1-18) utgör kommungränsen. Då 2/3 av banan ligger i Burlöv Kommun ändrades namnet till Malmö Burlöv GK.

Banan ligger i ett gammalt kulturlandskap med anor från stenåldern och medeltiden. Tiden förändras dock och samhällen och städer byggs ut vilket gör att golfbanan idag endast ligger 4,5 km från Malmö Centralstation.

Golfbanan som är en öppen parkbana präglas av hög kvalitet och särskilt greenerna får återkommande lovord. 2019 lades fairwaybevattning på hål 1-18 vilket gjort att även fairways får nu lovord.
Propagandadag på Bulltoftabanan 26 april 1925. Match mellan Falsterbospelarna Carl Rydbeck och Stig Boström.
Foto: Svenska Golfmuseets bildsamling.
Hål nr 4. Par 3. Spelas över Sege å.